Определение №154/14.03.2022 по дело №3762/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 154

  гр.София,

  14.03.2022 г.

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на първи февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 3762 описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК

  Обжалвано е решение от 17.05.2021г. по гр.д.№4105/2020г. на ГС София, с което са уважени искове с правно основание чл.344, ал.1,т.1-3 КТ.

  Жалбоподателят – Национална гимназия по древни езици и култура „Константин Кирил Философ”, чрез процесуалния си представител поддържа, че с въззивното решение са разрешени правни въпроси от значение за спора в противоречие с практиката на ВКС и които са от значение за точото приложение на закона и развитие на правото. Моли да се допусне касационно обжалване и поради очевидна неправилност на решението.

  Ответникът- Н. И. Г., чрез процесуалния си представител е представил писмен отговор на депозираната касационна жалба, в който са изложени съображения за недопускане на касационното обжалване и неоснователност на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., като направи преценка за наличие на предпоставките на чл. 280 ГПК, приема за установено следното:

  Касационно обжалване на решението на въззивния съд не следва да се допусне.

  С обжалваното решение въззивният съд, е като е отменил първоинстанционното решениие частично, е осъдил Национална гимназия по древни езици и култура „Константин Кирил Философ” да заплати на Н. И. основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във връзка с чл. 225, ал. 1, вр. с ал. 2 КТ - обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение в размер на 4 455 лв. за периода 28.10.2015 г. - 28.04.2016 г., ведно със законната лихва върху него от предявяване на искова молба - 18.12.2015г. до окончателното плащане на сумата, а на основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски, както следва : за СРС - още 333, 33 лв. за адвокатски хонорар, а за СГС - адвокатски хонорар в размер на 600 лв.

  Като е потвърдил решението в останалите му части съдат е отменил като незаконно дисциплинарното уволнение, извършено със заповед № 41/27.10.2015 г. на директора на НГДЕК , като е възстановил Н. И. на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ на заеманата от нея преди уволнението длъжност „библиотекар“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари