Определение №154/10.03.2021 по дело №3156/2020

Спорът е разрешен с Решение №60156/14.07.2021 по дело №3156/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото – приети и относими към конкретния спор или може да обоснове изводите си по съществото на спора с произволно избрани от него доказателства при пълно пренебрегване на останалите доказателства по делото? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

2. Длъжен ли е съдът да извърши преценка на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право и да изложи мотиви по всички възражения на страните в направените от съда изводи? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

3. Съществува ли пряка причинно- следствена връзка между допуснато от водач на пътно превозно средство нарушение на правилата за движение / шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над допустимите норми/ и вредите, настъпили от автопроизшествие, когато последните се изразяват в повреждане на превозното средство след колизия с обекти извън пътното платно, осъществено след като водачът е загубил управлението на превозното средство или загубата на управлението на пътното превозно средство следва да се определи като отделно, единствено и самостоятелно вредоносно деяние, по отношение на което водачът носи вина, различна от тази, при която е осъществил другото нарушение на правилата за движение по пътищата? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

4. Валидни ли са споразуменията, сключени между работодател и служител, по силата на които служителят доброволно е поел задължение да компенсира причинени от него на работодателя вреди при или по повод изпълнението на служебни задължения или такива споразумения за изцяло нищожни на осн. чл.26, ал.1 ЗЗД, като противоречащи на императивните разпоредби на чл. 203 КТ - чл. 211 КТ, регламентиращи специален ред за ангажиране на ограничената имуществена отговорност на служителите, вкл. в онези си части, в които уговорките на споразуменията съответстват на императивните разпоредби? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 27.01.21 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3156/20 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.288 ГПК, вр. с чл.280 ГПК.

История на спора

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на „Юроспийд” ООД – с. Петърч, общ. Костинброд срещу въззивното решение на Великотърновски апелативен съд по гр.д. №444/19 г. и по допускане на обжалването. С обжалваното въззивно решение са отхвърлени предявените от касатора срещу К. С. и Н. Г. искове по чл.203, ал.2 КТ, вр. с чл.45 ЗЗД и по чл.79 ЗЗД за солидарното заплащане на сумата 68 454,04 лв., представляваща левовата равностойност на 35 000 евро, по сключени писмени споразумения от 18.03.14 г. за възстановяване на имуществени вреди от пътно – транспортно произшествие, настъпило на 15.03.14 г. в Румъния с товарна композиция с влекач и полуремарке с посочени марка и рег. номера, ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на иска.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1 ГПК,т.1 и 3.

Поставя като значими за спора и разрешени в противоречие с цитираната в изложението практика на ВКС следните правни въпроси от предмета на делото:

1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото – приети и относими към конкретния спор или може да обоснове изводите си по съществото на спора на произволно избрани от него доказателства и пълно пренебрегване на останалите доказателства по делото?

2. Съществува ли пряка причинно- следствена връзка между допуснато от водач на пътно превозно средство нарушение на правилата за движение / шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над допустимите норми/ и вредите, настъпили от автопроизшествие, когато последните се изразяват в повреждане на превозното средство след колизия с обекти извън пътното платно, осъществено

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари