Определение №152/08.04.2022 по дело №736/2022


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 152

  гр. София, 08.04.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седми април през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Костадинка Недкова ч. т. д. № 736 по описа за 2022г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 282 ГПК.

  Постъпила е молба от ЗК „УНИКА“ АД, със седалище и адрес на управление [населено място], бул. „Тодор Александров“ № 18, чрез юрк. В. М., с искане за спиране изпълнението на въззивно решение № 26 от 18.03.2022 г. по в. т. д. № 305/2021г. на Апелативен съд-Бургас.

  Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на второ отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С решението № 26 от 18.03.2022 г. по в. т. д. № 305/2021г. на Апелативен съд-Бургас.

  е осъдил ЗК „УНИКА“ АД да заплати на „БОС Енерджи“ ЕООД обезщетение в размер на 60 000 лв. за претърпени имуществени вреди, настъпили вследствие на палеж на застраховани по имуществена застраховка сграда и инвентар, както мораторна лихва в размер на 8 500 лв. върху посочената главница за периода от 16.07.2019г. до подаването на исковата молба – 07.12.2020г..

  Молителят е представил копие от касационна жалба с вх. № 3464 от 06.04.2022г. на Апелативен съд –Бургас, която отговаря на изискванията на чл.284 ГПК.

  Видно от приложеното към молбата платежно нареждане, както и от извършената служебна проверка от счетоводството на ВКС, молителят в настоящото производство е депозирал обезпечение в размер на 68 500 лв. /шестдесет и осем хиляди и петстотин лева/, съответстващо по размер на сумите, присъдени в полза на „БОС Енерджи“ ЕООД. С оглед на това нормативното изискването на чл. 282, ал.2,т.1 ГПК се явява спазено.

  Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице условията по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК за спиране изпълнението на обжалваното от ЗК „УНИКА“ АД въззивно решение № 26 от 18.03.2022 г. по в. т. д. № 305/2021г. на Апелативен съд-Бургас, поради което молбата следва да бъде уважена.

  Водим от горното, Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И

  СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение № 26 от 18.03.2022 г. по в. т. д. № 305/2021г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари