Определение №152/09.04.2021 по дело №3833/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 152

  гр. София, 09.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.д. № 3833/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ЕС ЕНД БИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София срещу въззивно решение № 720 от 14.07.2020г., постановено по в.гр.д.№ 557/2020г. на Пловдивския окръжен съд, с оплаквания за недопустимост и неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл.281, т.2 и т.3 ГПК.

  С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение № 4634 от 04.12.2019г. по гр.д. № 20003/2018г. на Пловдивския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от касатора против Р. Д. В. иск с правна квалификация чл.108 ЗС за признаване за установено, че ищецът е собственик на основание договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт № 45/2016г., на поземлен имот с идентификатор 73242,501.7 по КККР на с. Труд, Пловдивска област, с площ от 1056 кв.м, ведно с построените в его три сгради /една за обществено хранене и две селскостопански/, както и за осъждане на ответника да му предаде владението върху имота.

  За да постанови своето решение, въззивният съд е приел, че ищецът в първоинстанционното производство „Ес Енд Би Консултинг” ЕООД не е придобил правото на собственост върху процесния имот по силата на сключения с нот.акт № 45/2016г. договор за покупко-продажба, тъй като продавачът по договора – „Рос Бул Вино-Христев и сие” СД не е бил негов собственик. Това дружество се е легитимирало като собственик на имот на основание апорт – внесена непарична вноска за увеличение на капитала, вписано с решение № 396 от 15.05.2006г. по ф.д.№ 64/2006г. на ОС-Видин. Вноската е направена от приетия с решение от 02.03.2006г. на ОС на дружеството нов съдружник А. Д. С., за когото по делото липсват данни да е притежавал апортирания имот. Анализирайки представените по делото документи за собственост на процесния имот назад във времето съдът е констатирал, че първоначално за титуляр на това право е признато лицето С. Н. /ЕТ/ съгласно констативен нотариален акт от 28.04.2004г. На 30.04.2004г. същият е продал имота на лицето И. Я., което от своя страна го е прехвърлило на „Реал” ЕООД с договор за покупко-продажба от 09.09.2004г. Предвид липсата на твърдения и данни след тази дата до вписването на апорта в търговския регистър на 15.05.2006г. имотът да е бил предмет на други разпоредителни сделки, въззивният съд е приел, че апортът не е произвел транслативен ефект и ищецът не е придобил претендираното право на предявеното основание. Изложени са и съображения, че нот.акт № 45/2016г. не се ползва с материална доказателствена сила по смисъла на чл.179, ал.1 ГПК относно притежанието на правото на собственост, както и че декларация – съгласие по чл.73, ал.1 ТЗ на вносителя на непаричната вноска не е представена по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари