Разпореждане №152/26.10.2020 по дело №

  Анотация

  Въпрос


  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 152

  гр. София, 26.10. 2020 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7788 от 22.10.2020 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток.

  Частна касационна жалба вх. № 68759/13.07.2020 г., уточнена с молба от 19.10.2020 г. против определение № 8768/10.06.2020 г. по в.ч.гр.д. № 3692/2020 г. на Софийски градски съд, която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от определението е връчен на жалбоподателката на 07.07.2020 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК – на л. 8 от гр. д. № 13119/2017 г. на Софийски градски съд;

  6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК – в представеното в изпълнение на указанията на съда преводно нареждане е допусната техническа грешка в изписването на банковата сметка на ВКС;

  7/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното в т. 6 преписката следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на преценка по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за осъществяване на преценка по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове