Определение №152/11.03.2020 по дело №1372/2018

Спорът е разрешен с Решение №60165/12.01.2022 по дело №1372/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на чл.59, ал.5 от ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с параграф 9 от Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г. /обн. ДВ бр. 98/2014г., в сила от 28.11.2014г./?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти март две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1372 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от А. Николов Д. и К. Х. М., упражняващи заедно правомощията на синдик на "Корпоративна търговска банка" АД /в несъстоятелност/ против решение № 2608/13.12.2017г. по т.д.№ 4421/2017г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав, с което е потвърдено решение № 1113/13.06.2017г. по т.д.№ 3880/2016г. на Софийски градски съд, ТО, VI - 20 състав за отхвърляне на предявения от синдиците на "КТБ" АД / в несъстоятелност / иск с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН, за обявяване относителната недействителност на изявление за прихващане, извършено от „В. Вист“ ЕАД на 30.10.2014г. с активно вземане, придобито по договор за цесия, сключен с „Първа инвестиционна банка“АД, и пасивно вземане, произтичащо от договор за кредит от 10.10.2003г., до сумата от 10 407 000лв. и за осъждане на банката да заплати сумата от 416 280лв.- дъжавна такса.

Касаторите поддържат, че обжалваното въззивно решение е неправилно и искат неговата отмяна. Считат, че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3.

Ответникът по касационната жалба „В. Вист“ЕАД не е подал писмен отговор.

Третото лице-помагач на страната на ответника – „Първа инвестиционна банка“АД е подало писмен отговор, с който оспорва касационната жалба.

Мотиви

Върховен касационен съд, Първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ал.1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

В обжалваното решение въззивният съд е сезиран с иск за прогласяване недействителността на процесното прихващане предвид извършването му от ответника след началната дата на неплатежоспособност на банката, определена на 20.06.2014г. Съставът на САС е изтъкнал, че с нормата на чл.59 от ЗБН е дадена специална уредба на действието, респективно недействителността на прихващанията, извършени от или по отношение на банка в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари