*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 15

  гр.София, 19.04.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  при участието на секретаря Кристина Първанова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 4520 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.80 ЗННД.

  Образувано по жалба на министъра на правосъдието, представляван от главен юрисконсулт И. Т. срещу решение от 20.09.2021 г. на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара по дисциплинарно дело № 2/2021 г., с което е отказано да бъде наложено дисциплинарно наказание на нотариус А. Ш., рег.№ *** от регистъра на НК и район на действие Районен съд София, за нарушения по чл.27, чл.49б, чл.52, ал.1 ЗКИР, чл.587, ал.1 и 3, вр.чл.586 ГПК, чл.25 ЗННД, чл.21, ал.1 от Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и чл.8 от Етичния кодекс на нотариусите.

  В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила, а изводите на дисциплинарния състав не кореспондират със събраните доказателства и установените в хода на дисциплинарното производство факти.

  Нотариалната камара на Република България не взема становище.

  От А. Г. Ш., чрез адвокат С. М. от АК-София е подаден писмен отговор, с който оспорва доводите в жалбата и счита решението за правилно, обосновано и постановено в съответствие с процесуалните правила, поради което иска да бъде потвърдено, като се присъдят сторените разноски в производството. В проведеното съдебно заседание, нотариусът се представлява и от адвокат В. П. от АК-Х., която също излага съображения в писмено становище.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, като взе предвид изложените от страните становища и данните по делото, намира следното:

  Дисциплинарното производство е образувано по предложение на министъра на правосъдието за нарушения при издаване на констативен нотариален акт № 174, том І, рег.№ 4923, дело № 140 от 15.08.2019 г., както следва:

  1/ Нотариус Ш. не е индивидуализирала имота чрез посочване на основни кадастрални данни по одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/.

  Издаването на констативен нотариален акт № 174/15.08.2019 г. за правото на собственост на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 68134.1001.486.1.20 по КККР, се основава на схема-проект, но извън ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари