Решение №15/27.02.2020 по дело №1628/2019

Анотация

Въпрос
Относно възможността част от дворно място, попадащо извън регулация, за което няма данни юридически и фактически да е отнето от собствениците и да е приобщено и обработвано от ТКЗС, ДЗС и др., да се придобие по давност и за действието на чл.86 ЗС по отношение на такива имоти.
Отговор

Реституционният закон няма за цел да отнема правото на собственост, чието упражняване е продължило и след колективизацията, като не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място имат земеделски характер. Има случаи, при които части от едно населено място, застроени с жилищни и селскостопански сгради, или пък ползвани като дворни места, остават извън регулационния план или пък биват изключени от него по силата на ПМС №216/61г. Въпреки това те могат да запазят селищния си характер, да не бъдат включени в блок на ТКЗС, нито пък да бъдат причислени към държавния поземлен фонд, както и да не бъдат отнети юридически и фактически от лицата, които ги владеят като дворни места. Ако тези лица са били членове на ТКЗС, те са могли да запазят в реални граници собствеността върху тези имоти в размера и при условията, посочени в ТР №104/26.06.64 г. на ОСГК на ВС. Ако не са били членове на ТКЗС и земите не са им били фактически отнети, те са запазили собствеността върху тях изцяло. Такива земи не подлежат на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, а оттук следва, че за тях не се прилага и разпоредбата на чл. 5, ал. 2 ЗСПЗЗ, нито пък те могат да бъдат включени във фонда по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Това тълкуване се отнася и за имоти, които са били земеделски към момента на обобществяване на земята, но впоследствие са предвидени за залесяване с лесоустройствен проект.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 1628 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК – чл.293 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Ц. С. В. и В. М. В. чрез пълномощника им адвокат П. П. против решение № 5338 от 26.11.2018 г., постановено по гр.д. № 636 по описа за 2018 г. на Окръжен съд-Благоевград, с което е потвърдено решение № 4582 от 16.05.2018 г. по гр.д. № 1292/2017 г. на Районен съд-Благоевград за признаване за установено по отношение на Ц. С. В. и В. М. В., че Б. Д. Ч. е собственик на 1/3 ид.ч. от имот №** по картата на възстановената собственост на землището на [населено място], местността „Г.“ с площ от 297.06 кв.м. и имот № ** по картата на възстановената собственост на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  Решение № 488 от 19.12.2011 г. по гр. д. № 1403/2010 г.
  Дали може да се придобие по давност собствеността върху реална част от имот, попадаща извън регулация и действа ли по отношение на такива части забраната на чл.86 от ЗС.
 • Решение
  Решение № 249 от 04.07.2011 г. по гр. д. № 621/2010 г.
  Дали подлежи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ дворно място, намиращо се извън регулация и могло ли е то да бъде придобито по давност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 109 от 25.05.2016 г. по гр. д. № 356/2016 г.
  Частен земеделски имот, находящ се в застроената територия за който няма данни да е отнеман юридически, или фактически може ли да бъде придобиван по давност, за него приложима ли е забраната на чл. 86 ЗС, прилагат ли се правилата за имоти по пар.4 ЗСПЗЗ и приложима ли е нормата на…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 104 от 26.06.1964 г.
  Когато дворното място с жилищните и стопанските постройки на члена на ТКЗС и членовете на неговото домакинство се намира извън регулационния план на населеното място и те нямат друго дворно място с жилищни и стопански постройки, включени в регулационния план на същото или друго населено място, запазват ли правото на…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №59/27.05.2021 по дело №3042/2020
  Реституционният закон няма за цел да отнема правото на собственост, чието упражняване е продължило и след колективизацията, като не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място имат земеделски характер.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари