Определение №149/17.05.2021 по дело №639/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 149

  гр. София, 17.05.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 639/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 25190710/22.12.2020 г. по регистъра на Софийски районен съд (СРС), подадена от П. Д. М., чрез адв. М. за отмяна, на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, на влязлото в сила решение № 34431/06.02.2020 г. по гр. д. № 46 950/2018 г. на Софийски районен съд (СРС), I ГО, 120 състав. С последното е уважен предявеният от „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б против О. Д. М. иск с правно основание чл. 422 ГПК и е прието за установено съществуването на вземане на дружеството от ответника в размер на 1 056. 99 лв. – цената на доставена в топлоснабден обект на адрес [населено място],[жк], [жилищен адрес] топлинна енергия за периода м. май 2015 г. – м. април 2016г., ведно със законната лихва върху сумата от 07.09.2017 г. до изплащането й; на вземане от 93. 36 лв. – мораторна лихва върху главницата за времето от 15.09.2016 г. до 28.07.2017 г.; на вземане от 20. 35 лв. – цената на услугата дялово разпределение и вземане от 3. 17 лв. – мораторна лихва върху сумата за цената на горната услуга за времето от 15.09.2016 г. до 28.07.2017 г., и са присъдени на ищеца разноски.

  Молителят твърди, че е единствен наследник на своя брат О. Д. М., б. ж. на [населено място], починал на 24.02.2019 г. Последният бил ответник по иск с правно основание чл. 422 ГПК, предявен от „Топлофикация София“ ЕАД за установяване съществуването на вземане за доставена топлинна енергия, за което е била издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 62194/2017 г. на СРС, 120 състав. Исковото производство с горния предмет се развило по гр. д. № 46 950/2018 г. на същия съд. Макар смъртта на брат му да настъпила след подаване на исковата молба по делото, това събитие предхождало връчването на препис от нея на ответната страна, на която бил назначен особен представител на 08.05.2019 г. Поддържа, че тъй като делото е водено срещу починало лице с участието на назначения му особен представител и съдебното решение е било постановено по отношение на страна, изгубила правосубектността си, без да се конституира наследника й, е допуснато процесуално нарушение, довело до лишаване на последния от възможност да участва в делото и да защити правата си. За воденото исково производство под горния номер, по което е било постановено атакуваното с молбата за отмяна решение, молителят научил при връчването на 29.10.2020 г. на съобщението по изп. д. № 1475/2020 г. на С. Я. - ЧСИ с рег. № 844 на КЧСИ, с което на основание чл. 429, ал. 2 ГПК бил поканен да заяви дали приема наследството на починалия длъжник по изпълнението – брат му О. Д. М.. Изпълнителното производство било образувано за събиране вземането на топлофикационното дружество, признато за съществуващо с влязлото в сила решение по иска с правно основание чл. 422 ГПК, за което, въз основа на издадената в заповедното производство заповед за изпълнение, бил издаден изпълнителен лист.

  Ответникът по молбата за отмяна – „Топлофикация София“ ЕАД не е подало отговор в срока по чл. 306, ал. 3, изр. 3 ГПК и не ангажира становище.

  Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема, че са налице предпоставките на процесуалния закон за допускане на молбата за отмяна до разглеждане.

  Молбата отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 ГПК - съдържа мотивирано изложение на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК и изхожда от процесуално легитимирана страна. Подадена е на 22.12.2020 г., в предвидения в чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК преклузивен срок и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари