Определение №149/22.04.2021 по дело №1437/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 149

  гр. София, 22.04.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети април две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

  2. Ерик Василев

  при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1437 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на А. Ф. Ч. против определение № 640/02.03.2021 г., постановено по гр.д.№ 262/2021 г. от ХV състав на САС.

  Ответникът по частната Жалба СГС оспорва жалбата, с писмен отговор.

  Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

  С обжалваното определение, състав на САС е прекратил производството по делото, поради изричното заявление на жалбоподателя, че не потвърждава действията на адв. С. по частната жалба, предмет на разглеждане от състава на САС.

  Частната жалба с вх.№ 261333 е подадена на 21.10.2020 г. от адвокат Ц. С. от САК, като пълномощник на А. Ф. Ч.. С молба от А. Ч., подадена до Окръжен съд –Перник по гр.д.№ 608/2018 г., същият е заявил, че прекратява пълномощията на адв. Ц. С., считано от 20.10.2020 г., т.е. от деня, предхождащ подаването на частната жалба. Констатирайки това обстоятелство, съдът е указал на страната да заяви дали потвърждава действията, извършени от адв. С. във връзка с подаването на частната жалба от 21.10.2020 г., доколкото към тази дата същият е действувал без представителна власт. С молба от 20.01.2021 г., А. Ч. е заявил, че не потвърждава действията, извършени от адв. С. по частната жалба. В тази насока правилно и законосъобразно съдът е приел, че подадената частна жалба е подадена от пълномощник, който към момента на подаване на жалба е бил с прекратени пълномощия и при наличието на изричен отказ от потвърждаване на неговите действия, правилно е прекратено производството по делото, образувано въз основа именно на тази частна жалба.

  Указанията на ВКС, дадени с определение по гр.д.№ 1940/2020 г. по описа на ВКС, ІV гр.от. от 23.07.2020 г. касаят друго производство, като във връзка с тях е постановено определение, предмет на обжалване с частната жалба, производството по което е прекратено. Доводите, че не са изпълнени указанията на ВКС са относими към производството по обжалването на постановеното в изпълнение на същите определение, но само ако е налице частна жалба, подадена лично от молителя в производството или от него редовно упълномощен пълномощник. С оглед липсата на представителна власт на пълномощника, подписал и подал жалбата, липсва редовно сезиране на съда, както е приел и САС, поради което тези доводи са неотносими към настоящото производство.

  Предвид изложеното, частната жалба следва да се остави без уважение. В полза на ответника по нея СГС, следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

  Водим от горното, състав на ВКС

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПОТВЪРЖДАВА определение № 640/02.03.2021 г., постановено по гр.д.№ 262/2021 г. от ХV състав на САС.

  Определението е окончателно.

  Председател: Членове: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари