Разпореждане №148/18.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 148

  гр. София, 18.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4154 от 14.05.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 128, т. 2 КТ, чл. 221, ал. 1 КТ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД - II поток.

  Касационна жалба вх. № 287310/04.03.2021 г. /по пощата – 25.02.2021 г./, която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 25.01.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК, но касационната жалба не е приподписана от адвокат/юрисконсулт;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско/юрисконсултско пълномощно съгласно 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  С определение от 10.03.2021 г. администриращият съд е оставил касационната жалба без движение с указания за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, документ за внесена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС и на приподписан екземпляр от касационната жалба от упълномощен адвокат или от юрисконсулт, или представяне на удостоверение за юридическа правоспособност от представляващия дружеството - кастор на основание чл. 284, ал. 2 ГПК. Препис от определението е изпратен на касатора, но по делото не е приложено съобщението с отбелязване на датата, на която е получено. В изпълнение на дадените указания е постъпила молба вх. № 298319/29.03.2021 г. (П.К. от 26.03.2021 г.), съгласно която са представени доказателство за отстраняване на нередовностите на касационната жалба. При извършената проверка се констатира, че по преписката липсват посочените в молбата от 29.03.2021 г. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, документ за внесена държавна такса и приподписан екземпляр от касационната жалба от упълномощен адвокат или юрисконсулт, или удостоверение за юридическа правоспособност на представляващия дружеството-кастор. Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касатора за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК към касационна жалба, документ за внесена държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС и на приподписан екземпляр от касационната жалба от упълномощен адвокат или от юрисконсулт, или представяне на удостоверение за юридическа правоспособност от представляващия дружеството - кастор на основание чл. 284, ал. 2 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари