Определение №148/14.05.2021 по дело №1623/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 148

  гр. София, 14.05.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1623 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по подадена от Л. Х. А. молба от 03.02.2021г., с правно основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, за отмяна на влязло в сила решение № 3/08.01.2018г. по гр. д. № 545/2016г. на Добрички окръжен съд, ГК, с което молителят е отхвърлен предявеният от молителката срещу К. Д. С. иск за връщане при отпаднало основание на сумата 146 000 евро, заплатена по развален предварителен договор от 12.11.2006г. за покупко- продажба на недвижим имот в [населено място], общ. Балчик – дворно място с площ 5906кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор 06793.502.5 по КККР, ведно с построените едноетажна жилищна сграда и стопанска постройка.

  Осъществена е процедурата за връчване на преписи, като в срока по чл. 306, ал. 3 ГПК ответникът по молбата за отмяна - К. Д. С. подава писмен отговор, в който поддържа становище за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

  Молбата е подадена от надлежна страна - имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна влязъл в сила съдебен акт, в законоустановения срок по чл. 305, ал. 1 ГПК, съдържа изложение на обстоятелства по твърдяното основание за отмяна.

  Предвид изложеното тя е допустима и следва да бъде насрочена за разглеждане в открито съдебно заседание.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Л. Х. А. от 03.02.2021г., с правно основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, за отмяна на влязло в сила решение № 3/08.01.2018г. по гр. д. № 545/2016г. на Добрички окръжен съд, ГК.

  ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари