Разпореждане №147/18.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №147

  гр. София, 18.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4153/14.05.2021 г. , констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК - II поток.

  Молба вх. № 305808/23.12.2020 г. за отмяна на влязло в сила решение № 260616/19.10.2020 г. по гр.д. № 14888/2019 г. на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК /инкорпорирано в молбата за отмяна, позовава се на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК/;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно за производството по отмяна /по преписката/;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпили отговори в срок; на насрещната страна З. А. следва да се даде срок за представяне на пълномощно за адвокат И. К. за представителство пред ВКС в производството по отмяна на влязло в сила решение; Находящото се на л. 8 от първоинстанционното дело пълномощно не обхваща извънредното производство за отмяна на влязло в сила решение; На страната следва да се даде възможност изрично да заяви потвърждава ли извършените до този момент от нейно име действия от адвокат К.;

  Наред с посоченото по-горе, преписката следва да се върне на Софийски градски съд за прилагане на подписан отговор (със саморъчен подпис на насрещната страна З. Аракчийки и/или саморъчен подпис от адвокат К.) или за прилагане на електронен файл за проверка валидността на електронния подпис на адв. К.;

  6/ молбата за отмяна е вписана.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и по нея не следва да се образува производство по чл. 307 ГПК.

  По изложените съображения, Председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4153/14.05.2021 г. на администриращия Софийски градски съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари