Определение №147/05.03.2021 по дело №3081/2020

Спорът е разрешен с Решение №60144/30.07.2021 по дело №3081/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди оплакването в жалбата, че първоинстанционният съд не е анализирал събраните доказателства?

В какъв обем следва да се престира издръжка и гледане от приобретателя по договора. Съставляват ли изпълнение на задълженията на приодберателя по договора несистемните, случайни или единични действия по оказване на грижи за даване на издръжка. Частичното, забавено или неточно изпълнение на задълженията на предобретателя поражда ли право за прехвърлителя да развали договора за издръжка и гледане?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и двадесети първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 3081 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. И. Д. /процесуален правоприемник на починалата след постановяване на въззивното решение ищца М. Й. И./, подадена чрез процесуалния й представител адв.М. К. срещу въззивното решение № 877/22.4.2020 г по в гр.дело № 3848/2019 г на САС, ГО, 7 въззивен състав, с което е потвърдено решение № 2479/5.4.2019 г по гр.дело № 11551/2017 г по описа на СГС, I-1 състав, с което е отхвърлен като неоснователен предявения от М. Й. И. срещу М. К. Д. иск за разваляне на основание чл.87 ал.3 ЗЗД договор за прехвърляне на правото на собственост върху 3/4 ид.части от недвижим имот, представляващ апартамент в [населено място],[жк], [жилищен адрес] срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт № ., том., рег.№ . по н.д. №. г на нотариус Р. Д., с район на действие СРС.

В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Ответницата по касационната жалба М. К. Д. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния й представител адв.Г. В..Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.Претендира разноски.

Мотиви

Подадената касационна жалба е процесуално допустима.

Въззивното решение е постановено на 16.3.2020 г и връчено на пълномощника на ищцата адв.К. на 1.6.2020 г.Два дни по-късно ищцата е починала.С молба от 29.6.20 г дъщеря й С. Д. е уведомила съда за смъртта на ищцата и е поискала да бъде конституирана като страна по делото на мястото на починалата си майка.На 3.7.20 г съдът е постановил да бъде връчен препис от въззивното решение на посочения от Д. съдебен адрес.Преписа е връчен на новоконституираната страна на 13.7.20 г чрез упълномощения от нея процесуален представител адв.К..В едномесечния срок-на 7.8.20 г /видно от пощенското клеймо/ е подадена касационна жалба вх.№ 72425/11.8.20 г от С. Д., която е процесуално допустима.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК са посочени касационните основание по чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл.280 ал.2 ГПК - очевидна неправилност.

С обжалваното въззивно решение е прието, че на 29.4.2015 г М. Й. И. е прехвърлила на М. К. Д. собствените си 3/4 ид.части от недвижим имот-апартамент в [населено място],[жк], [жилищен адрес] срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт № .., том ., рег.№ . по н.д. № . г на нотариус Р. Д., с район на действие СРС.Въз основа на събраните по делото гласни доказателства, въззивният съд е приел, че ответницата е полагала грижи за прехвърлителката, свързани с непосредственото й битие, ежедневно е носила храна и лекарства, дрехи и консумативи.Тези показания са обсъдени в корелация с представените писмени изявления, изходящи от прехвърлителката от 2.6.15 г и 15.10.17 г, в които е посочено, че същата е напълно удовлетворена от получаваните грижи.Прието е, че обстоятелството, че ответницата не е прекарвала почивните и празничните дни с прехвърлителката не може да се приеме за неизпълнение на задължението, тъй като не е изрично уговорено в договора, за да се приеме, че се

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари