Определение №147/22.04.2021 по дело №1253/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 147

  София, 22.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев частно гр.д.№ 1253 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.278, във вр. с чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано по частна жалба вх.№ 291054/12.03.2021 г. на Д. Н. Х. чрез адвокат В. М. от АК-П. срещу определение № 263902/26.02.2021 г. по ч.гр.д.№ 1636/2021 г. на Софийски градски съд, с което се потвърждава определение от 27.11.2020 г. по гр.д.№ 36479/2019 г. на Софийски районен съд, за спиране на производството по делото до произнасянето на Съда на Европейския съюз /СЕС/ по дело № C-262/2020, отправено от Районен съд Луковит. В жалбата се твърди, че не са налице процесуалните предпоставки за спиране на производството по чл.631, ал.1 ГПК, когато е отправено преюдициално запитване до СЕС по друго дело, а отделно, произнасянето на СЕС не е от значение за правилното решаване на настоящия спор.

  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието на Република България не взема становище

  За да постанови определението, Софийският градски съд приема, че е сезиран с частна жалба срещу преграждащо определение на Софийски районен съд, с което се спира производството по делото до произнасянето на Съда на Европейския съюз /СЕС/ по преюдициално запитване от РС Луковит.

  Преценката на съда дали въззивното решение подлежи на касационнно обжалване по смисъла на чл.280, ал.3 ГПК се извършва с оглед цената на иска към датата на завеждане на исковата молба, която се посочва от ищеца и се определя окончателно от първоинстанционния съд до края на първото съдебно заседание по делото, според чл.70, ал.1 ГПК. Съгласно чл.274, ал.4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване, а според чл.280, ал.3, т.1 ГПК (изм. ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г., предишна ал.2, бр.86 от 2017 г.), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела и до 20 000 лева - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

  В случая се обжалва определение по гражданско дело, решението по което не подлежи касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК, тъй като предявените осъдителни искове са с цена на иска съответно 600 лева и 60 лева, поради което частната жалба на Д. Н. Х. следва да се остави без разглеждане, като процесуално недопустима.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх.№ 291054/12.03.2021 г. на Д. Н. Х. срещу определение № 263902 от 26.02.2021 г. по ч.гр.д.№ 1636/2021 г. на Софийски градски съд.

  Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари