Разпореждане №146/18.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №146

  гр. София, 18.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА –Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4150/14.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток.

  Частна касационна жалба вх. № 299134/30.03.2021 г. срещу Определение № 264327 от 05.03.2021 г. по ч.гр.д. № 1648/2021 г. на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 284, ал. 2 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК - На касатора следва да бъдат дадени указания от администриращия съд да представи изложение, отговарящо на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, вр. чл. 280 ГПК; Препис от Изложението следва да се връчи за отговор на насрещната страна; След изпълнение на указанията, респ. след изтичането на срока за това, преписката да се изпрати на ВКС по компетентност;;

  5/ приложено адвокатско пълномощно /по преписката/

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  7/ осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор/;

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписка вх. № 4150/14.05.2021 г. на администриращия Софийски градски съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари