Определение №146/21.04.2021 по дело №745/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 146

  София, 21.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ч. гр. дело № 745/2021 год.

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на П. Е. А.,чрез процесуалния му представител адв.Г.М. срещу определение № І - 260964/ 04.12.2020 г. по ч.гр.д.№ 2765/2020 г. на Бургаски окръжен съд, с което е потвърдено разпореждане № 260425 / 28.09.2020 г. по гр.д.№ 257/2020 г.на Несебърски районен съд за връщане на подадената от жалбоподателя П. А. въззивна жалба с вх.№ 260366/26.08.2020 г. като просрочена.

  В частната касационна жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност,като се счита,че въззивният съд не е обсъдил в тяхната цялост и хронология аргументите изложени в частната жалба.Иска се отмяна на обжалваното определение и продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба.

  В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване, жалбоподателят се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1и т.3 ГПК по процесуалноправния въпрос: Допустимо ли е обжалване на първоинстанционно решение след обявяването му по реда на чл.315,ал.2 ГПК и изтичането на срока след обявяването,ако въззивната жалба е подадена в срок след връчване на препис от решението по реда на чл.259,ал.1 ГПК.

  В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна по жалбата „Голди 2010“,чрез процесуалния представител адв.С.П.. Поддържа се, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, а по същество частната жалба е неоснователна.

  Върховният касационен съд, състав на IV г. о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу определение на въззивен съд, с което е потвърдено разпореждане, преграждащо по-нататъшното развитие на делото и на основание чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК е процесуално допустима.

  За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че първоинстанционното решение е постановено в бързо производство и съдът е посочил деня, в който то ще бъде обявено. Решението е обявено в посочения ден – 05.08.2020 г. и е влязло в сила след изтичането на срока за неговото обжалване. От последващото връчване на препис от решението нов срок за обжалване не може да започне да тече.

  Касационното обжалване не следва да бъде допуснато на основание чл.280,ал.1,т. и т.3 ГПК , макар повдигнатият правен въпрос да обуславя решението по делото, тъй като въззивният съд е съобразил установената съдебна практика в ТР № 12/2012, че срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № І - 260964/ 04.12.2020 г. по ч.гр.д.№ 2765/2020 г. на Бургаски окръжен съд.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари