Определение №146/20.05.2021 по дело №1215/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 146

  София, 20.05.2021

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 1215/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

  С определение 116/21.05.2020 г. по настоящото дело, съставът на Върховния касационен съд е спрял изпълнение на невлязло в сила въззивно решение № 123/07.01.2019 г., постановено от Софийски градски съд по въззивно гр.д. № 16610/2017 г., в частта с която „Първа МБАЛ – София“ АД, представлявано от изпълнителния директор д-р Ц. И. Д., е осъдено да заплати на А. Г. Н. - К. обезщетение по чл. 225 КТ в размер на 3164,53 лв., на осн. чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, както и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 09.02.2017 г. до окончателното издължаване.

  Касаторът е внесъл обезпечение по чл. 282, ал. 3, т. 1 ГПК в размер на 3164,53 лв.

  Касационният съд е допуснал касационно обжалване на въззивното решение и е постановил касационно решение 48/30.03.2021 г., с което е отменил възззивния съдебен акт и е постановил решение, с което всички искове на А. Г. Н. - К. са отхвърлени.

  Постъпила е молба от касатора – ответник по исковете за освобождаване на сумата, внесена като обезпечение, предвид постановения резултат по спора.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че молбата е основателна. Отпаднала е обезпечителната нужда и сумата следва да бъде освободена и преведена по сметката, посочена от молителя.

  Мотивиран от горното, съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА сумата в размер на 3164,53 лв., внесена по сметката за обезпечения на ВКС с указание, че е гаранция за спиране изпълнение на решение по въззивно гр.д. № 16610/2017 г., която сума да се преведе по посочена от страната сметка в Общинска банка с IBAN BG 22SOMB91301027529303, BIG SOMBBGSF, с титуляр на сметката УМБАЛ София, АД.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари