Определение №144/25.03.2021 по дело №660/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 144

  гр. София,25.03.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като изслуша докладваното от съдията Елеонора Чаначева ч. т. д. № 660 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282, ал.2, т.1 ГПК, образувано по молба на „ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, [населено място], чрез адв. Св. С. с искане за спиране изпълнението на въззивно решение № 142 от 12.03.2021 г. по в. т. д. № 2648/2020 г. на Софийски апелативен съд, с което след частична отмяна и потвърждаване на решение от 06.07.2020 г. по т. д. № 4716/2016 г. на Софийски градски съд, „ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД е осъдено на основание чл.208, ал.1 КЗ (отм.) да заплати на „КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС“ ООД сумата от 451 842, 77 лв., представляваща неизплатена част от застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Пожар и природни бедствия“ по застрахователна полица № 0110-610-2013-0003/07.03.2013 г. за настъпило на 20.06.2013 г. застрахователно събитие „пожар“, ведно със законната лихва, считано от 15.06.2016 г. до окончателното й изплащане.

  С определение № 138/23.03.2021 г. по ч. т. д. № 625/2021 г. на ВКС, I т. о. е спряно на основание чл.282, ал.2 ГПК същото решение № 142 от 12.03.2021 г. по в. т. д. № 2648/2020 г. на Софийски апелативен съд в резултат на подадена от дружеството- настоящ молител, чрез същият адвокат - Св. С. молба по чл.282, ал.2 ГПК.

  При тези фактически данни се налага извод за липса на правен интерес от повторно произнасяне на ВКС, след като по молбата на настоящия молител вече се е произнесъл състав на ВКС и е уважил искането му за спиране изпълнението на решение № 142 от 12.03.2021 г. по в. т. д. № 2648/2020 г. на Софийски апелативен съд изцяло. Правният интерес от предприемане на дадено процесуално действие е предпоставка от кръга на абсолютните, поради което повторно подадената молба за удовлетвореното искане следва да бъде оставена без разглеждане.

  Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАДГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 2638/24.03.2021 г. по вх. рег. на ВКС, подадена от „ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД,гр. София за спиране изпълнението на въззивно решение № 142 от 12.03.2021 г. по в. т. д. № 2648/2020 г. на Софийски апелативен съд=

  Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав в седмичен срок от съобщенията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари