Определение №144/19.04.2021 по дело №1364/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 144

  София,19.04.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 1364 описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Р. Н. С., чрез пълномощника й адв. М. Т. против определение № 260308/05.01.2021 г. на Софийски градски съд, постановено по в.ч.гр.д. № 14022/2020 г., с което е оставена без уважение частната жалба на Р. Н. С. срещу определение от 16.10.2020 г., постановено по гр.д. № 8977/2020 г. по описа на Районен съд София, с което е спряно производството по делото до произнасяне на СЕС по дело С-262/20 г.

  При извършена служебна проверка, настоящият съдебен състав намира подадената частна касационна жалба за процесуално недопустима на основание чл.274, ал.4 вр. чл.280, ал.3, т.3 ГПК, като съображенията за това са следните:

  Видно от исковата молба, ищцата е предявила искове за заплащане на трудово възнаграждение за положен извънреден труд за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. в размер на 1138,59 лв. на основание чл.178, ал.1, т.3 вр. чл.187 ЗМВР, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане и за заплащане на мораторна лихва върху това възнаграждение за периода от 01.04.2017 г. до 18.02.2020 г. в размер на 223,27 лв. Цената на исковете е под предвидения в чл.280, ал.3, т.3 ГПК минимален праг от 5 000 лв. Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК, не подлежат на касационно обжалване въззивните определения по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. В конкретния случай въззивното решение не би подлежало на касационно обжалване, тъй като цената на исковете за трудово възнаграждение и обезщетение за забава е под минималния праг от 5 000 лв. От това следва, че съгласно препращащата разпоредба на чл. 274, ал.4 ГПК и обжалваното по настоящото дело въззивно определение на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Следва да се посочи, че погрешните указания в обжалваното определение, че същото подлежи на обжалване, не променят горния извод за недопустимост на касационното производство по делото.

  Предвид горното, подадената частна касационна жалба, като процесуално недопустима, следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея частно гражданско производство по настоящото дело следва да се прекрати.

  Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба с вх. № 275501/08.02.2021 г. на Р. Н. С., чрез пълномощника й адв. М. Т. против определение № 260308/05.01.2021 г. на Софийски градски съд, постановено по в.ч.гр.д. № 14022/2020 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр.дело № 1364/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари