Определение №144/14.07.2020 по дело №2609/2019

Спорът е разрешен с Решение №60027/06.08.2021 по дело №2609/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е договор за търговска продажба, когато страните са материализирали отношенията си в издадени фактури за търговски доставки, в които като основание е посочен конкретен писмен договор?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2609 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

„Инакем солюшънс“ ООД обжалва решение № 201 от 1.8.2019 г. по в.т.д. 373/18 г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново, с което след отмяна на решението на Окръжен съд – Русе е осъден да заплати 22 000 евро, частичен иск от цяло вземане в размер на 44 400 евро, на основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД ведно със законната лихва от 8.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и обезщетение за забава, на основание, чл. 86 от ЗЗД 2000 евро, частичен иск от 7 123,74 евро за периода от 11.05.2015 г. до 7.12.2016 г. и е потвърдено решение за отхвърляне на насрещния му иск за заплащане на сумата от 500 евро, с левова равностойност 971,51 лв, частичен иск от вземане от 22 200 евро неустокйа по договор от 19.2.2015 г. и е осъден да заплати сумата от 6 914 лв разноски за двете инстанции.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните правни въпроси:

1. Въпросът относно задълженията на въззивния съд за проверка на редовността на исковата молба съгласно чл. 129, ал. 1 ГПК. При наличие на твърдение, че се иска връщане дадено без основание, но се навеждат и твърдения за наличие на основание, длъжен ли е съдът в проверката по чл. 129, ал. 1 от ГПК да задължи ищеца да изясни фактическите си твърдения. Сочи противоречие на разрешението, дадено от Апелативния съд с решение № 30 от 14.3.2018 г. по т.д. 2230/17 г. 3 ГО, решение № 103 от 23.5.2017 г. по т.д. 458/16 г. 2 ТО, решение 0 402 от 24.11.2015 г. погр.д. 1980/15 г. 4 ГО .

2. Въпросът относно задължението на въззивния съд по чл. 269 от ГПК, когато заявеното твърдение е, че няколко плащания, направени в различно време са направени без основание, следва ли всяко плащане да се разглежда като отделен иск и да се определя неговата родова подсъдност самостоятелно? В този случай налице ли е редовна искова молба когато сумата е заявена общо и налице ли е редовно изменение на иска чрез увеличение, когато е направено общо?

3. Въпросът за оценка заключението на вещото лице, независимо от това дали е оспорено от страните или не. Обхватът на проверката по чл. 202 от ГПК включва ли задължение на съда да прецени безспорни писмени доказателства, поведението на страната за неизпълнение на задължение да даде обяснение и последиците по чл. 176, ал. 3 ГПК признанията на оспорващата страна за съществуване на договорни отношения , свързани с продажба на рапично олио. Счита, че този въпрос е разрешен в противоречие с решение № 60 от 25.3.2013 г. по т.д. 475/12 г.

4. Налице ли е договорно основание за плащания по банков път когато през същия период страните са материализирали отношенията си чрез издадени фактури за търговски доставка, по които са направени плащания по банков път и посоченото основание за плащане е договор? Несъотвествието между цената, отразена във фактурите и направените плащания, при периодичните доставки следва ли да се претендира като връщане на платено без основание или връщане поради договорно неизпълнение? Счита, че разрешението на този правен въпрос е в противоречие с ППВС 1/79 г., решение № 185 от 10.02.2016 г. по т.д. 2928/14 г. 1 ТО и други.

5. Въпросът

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари