Разпореждане №143/18.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №143

  гр. София, 18.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4135 от 14.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК - II поток.

  Молба вх. № 264892/20.04.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение № 739 от 19.05.2015 г. по гр. д. № 1360/2015 г. на Районен съд - Плевен:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ молбата за отмяна е подадена лично;

  4/ не се дължи държавна такса – на основание чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи;

  По делото е представено заявление вх. № 264895 от 20.04.2021 г., съдържащо искане молителят да бъде освободен от заплащане на такси и разноски в касационното производство, както и искане за определяне на особен представител, поради което преписката трябва да бъде върната на администриращия съд за произнасяне по така направените искания.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Районен съд – Плевен за произнасяне по подаденото от молителя заявление вх. № 264895 от 20.04.2021 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари