Решение №143/15.07.2021 по дело №823/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №364/05.08.2020 по дело №823/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли действие за първоначалния взискател възбрана, наложена по изпълнително дело на присъединен кредитор?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на осми декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 823/2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

С въззивно решение № 247 от 05.11.2019 г. по в.гр.д. № 494/2019 г. на Ловешкия окръжен съд е потвърдено решение № 147 от 02.05.2019 г. по гр.д. № 75/2018 г. на Районен съд-Троян, с което е отхвърлен предявеният от С. П. К. против „ОББ” АД-гр. София, С. М. С. и Р. С. Ш. иск с правно основание чл. 440, ал.1 ГПК за установяване в отношенията между страните, че длъжникът по изп.д. № 247/2000 г. по описа на СИС при Районен съд Троян Р. Ш. не е собственик на първия етаж от сградата с идентификатор .... по КККР, с адрес [населено място], [улица], ет.1, ап.1, с площ 62 кв.м.

Касационен въпрос

С определение № 364 от 05.08.2020 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса има ли действие за първоначалния взискател възбрана, наложена по изпълнителното дело на присъединен кредитор.

Жалбоподателката С. П. М. поддържа, че въззивният съд неправилно е приложил разпоредбата на чл. 457 ГПК, тъй като взискателят „ОББ” АД няма качеството на присъединен взискател, поради което не може да се ползва от вписаната възбрана по друго изпълнително дело, което е било присъединено към образувано от „ОББ” АД изпълнително дело срещу длъжника Р. Ш..

В писмен отговор на касационната жалба ответникът по касация „ОББ” АД със седалище и адрес на управление гр. София изразява становище, че въззивното решение е правилно и обосновано и следва да бъде оставено в сила.

Ответниците по касация Р. С. Ш. и С. М. С. не са взели становище.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

От фактическа страна по делото е прието за установено, че на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 545/2000 г. по описа на Районен съд Троян на 07.11.2000 г. в Съдебно- изпълнителната служба при Районен съд Троян е образувано изпълнително дело № 247/2000 г., с взискател „ОББ” АД - гр. София и длъжник ЕТ „ Роки- СЛ Радослав Шарков” за събиране на парично вземане на банката, произтичащо от договор за банков кредит. Вземането е обезпечено с договорна ипотека, учредена от Р. Ш. в полза на банката върху недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1075 кв.м, находящо се във вилната зона на [населено място], и построените в него двуетажна жилищна сграда и гараж, съставляващо по регулационния план на селото парцел .... в кв. .... На длъжника е връчена призовка за доброволно изпълнение, извършен е опис на имота и е изготвена оценка. Насрочена е публична продан на имота от 06.10.2003 г. до 06.11.2003 г., която е обявена за нестанала поради неявяване на купувач.

С решение № 86 от 16.04.2004 г. по гр.д. № 446/2003 г. по описа на Районен съд Троян, влязло в сила на 27.02.2006 г., е признато за установено по отношение на взискателя „ОББ” АД-София, и длъжника Р. Ш., че 1/2 ид. част от описания недвижим имот-земя и сгради, е индивидуална собственост на Л. И. Ш..

Със съдебна делба-спогодба от 03.07.2006 г. по гр. д. № 186/2006 г. по описа на Районен съд-Троян недвижимият имот е разделен между съсобствениците Л. Ш. и Р. Ш., като Л. Ш. е получила в дял и е станала собственик на дворното място, съставляващо парцел ХІ в кв. 6 по плана на [населено място], ведно с втория етаж от двуетажната масивна

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари