Разпореждане №142/16.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 142

  гр. София, 16.08.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах подаденото от В. С. С. искане за възобновяване на ч.н.д. № 214/2019 г. по описа на Окръжен съд – [населено място], с входящ № 604992 от 16.08.2021 г. по описа на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  С протоколно определение № 41 от 9.05.2019 г. по ч.н.д. № 214/2019 г. по описа на Окръжен съд – [населено място] на осъдения В. С. С. е определено едно общо наказание по н.о.х.д. № 35/2019 г. по описа на Районен съд – [населено място] и по н.о.х.д. № 194/2019 г. по описа на Окръжен съд – [населено място], а именно лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца и глоба в размер на 5000 лева. С определението е постановено да бъде изтърпяно отделно наложеното му по н.о.х.д. № 561/2013 г. по описа на Окръжен съд – [населено място] наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца. С определението е указано, че същото може да бъде обжалвано в петнадесет дневен срок от постановяването му пред Апелативен съд – [населено място]. Видно от протокола осъденият се е явил лично и с упълномощен защитник. По делото няма данни определението за групиране на наложените наказания да е било обжалвано пред въззивната инстанция.

  С молба от 28.06.2021 г., 23.06.2021 г. – дата на пощенското клеймо, осъденият е направил искане за възобновяване, което е било върнато с разпореждане № 260104 от 29.06.2021 г. на съдията-докладчик като подадено извън законоустановения шестмесечен срок от влизането в сила на определението. С разпореждането за връщане на основание чл. 426, вр. чл. 351, ал. 6, вр. ал. 5, т. 2 от НПК е даден седемдневен срок за обжалването му. Съобщението за това е връчено на осъдения на 5.07.2021 г. На 6.07.2021 г., видно от номера на Затвор – Стара Загора, осъденият е подал жалба срещу разпореждането за връщане, с която е преповторил искането си за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК на определението за групиране на наказанията.

  С разпореждане № 2341 от 19.07.2021 г. на председател на отделение в наказателна колегия на ВКС е отказано образуване на производство, тъй като е извън правомощията, посочени в чл. 424, ал. 3 от НПК, първоинстанционният съд да преценява дали подаденото искане е в срок или не, респективно – да връща искането за възобновяване като просрочено. Ясно и точно е посочено, че тази преценка е вменена от закона на компетентния съд да разгледа по реда на глава тридесет и трета от НПК искането за възобновяване.

  С разпореждане № 260114 от 3.08.2021 г. съдията-докладчик по ч.н.д. № 214/2019 г. по описа на Окръжен съд – [населено място] е отменил предходното си разпореждане от 9.05.2021 г. за връщане и е разпоредил след като препис от искането бъде връчен на прокуратурата, делото да се изпрати на ВКС.

  С оглед на чл. 424, ал. 1, вр. чл. 419, ал. 1 от НПК искането за възобновяване ч.н.д. № 214/2019 г. по описа на Окръжен съд – [населено място] е от компетентността на ВКС, респективно този съд следва да се произнесе по допустимостта на искането.

  В настоящия случай, протоколно определение № 41 от 9.05.2019 г. е влязло в сила на 28.05.2019 г. на основание чл. 412, ал. 2, т. 3 от НПК с изтичане на срока за обжалването му. Съгласно чл. 421, ал. 3 от НПК срокът, в който може да се направи от осъдения искане за възобновяване по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК е шестмесечен от влизането в сила на съответния акт по чл. 419, ал. 1 от НПК. В случая, законоустановеният шестмесечен срок, в който осъденият е могъл да направи своето искане за възобновяване на основание чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 –

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари