Определение №142/13.05.2021 по дело №140/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 142/13.05.2021

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Зоя Атанасова

  Геника Михайлова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 140 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

  Касаторът „Електроразпределение Юг“ ЕАД иска настоящият състав да спре изпълнението на решение № 260013/ 25.09.2020 г. по гр.д. № 338/2020 г., в частта, с която Апелативен съд - Пловдив, потвърждавайки решение № 229/19.02.2016 г. по гр.д. № 2726/2016 г. на Окръжен съд Пловдив в обжалваната от този касатор част, го е осъдил да заплати на Б. П. К. на основание чл. 92, ал. 1, изр. 1 ЗЗД сумата 30 070.00 лв. – договорна неустойка в обезщетение на неимуществени вреди, а на основание чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗД сумата 2 281.48 лв. – лихви за забавеното изпълнение на главницата.

  Настоящият състав на Върховният касационен съд намира молбата за основателна. Предпоставките по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК са осъществени, тъй като: 1) въззивното решение е обжалвано от този касатор; 2) с определение № 347/27.04.2021 г. решението е допуснато до касационно обжалване, а делото е висящо; 3) въззивното решение е осъдително, за паричните притезания по 92, ал. 1, изр. 1 ЗЗД и по чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗД в размерите, посочени по-горе; 4) законът допуска предварителното му изпълнение (чл. 404, т. 1, пр. 3 ГПК) и 5) този касатор е внесъл по специалната сметка на Върховния касационен съд сумата 32 351.48 лв., равна на сбора от двете главници, без да включва присъдените лихви след предявяването на иска и разноските по делото – т. 1 от ТР № 6/ 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/ 2014 г. ОСГТК на ВКС.

  При тези мотиви, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА изпълнението на решение № 260013/ 25.09.2020 г. по гр.д. № 338/2020 г. в частта, с която Апелативен съд - Пловдив, потвърждавайки решение № 229/19.02.2016 г. по гр.д. № 2726/2016 г. на Окръжен съд Пловдив, е осъдил „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД ЕИК 115552190 да заплати на Б. П. К. ЕГН [ЕГН] на основание чл. 92, ал. 1, изр. 1 ЗЗД сумата 30 070.00 лв. – договорна неустойка в обезщетение на неимуществени вреди, а на основание чл. 86, ал. 1, изр. 1 ЗЗД сумата 2 281.48 лв. – лихви за забавеното изпълнение на главницата.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари