Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Решение по чл. 290 ГПК

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Съдебната делба води ли до прекратяване на съсобствеността и до обособяването на реални самостоятелни обекти?

2. Към кой момент следва да се преценява кои са приложимите норми относно обособяването на реалните самостоятелни обекти в сграда и изискванията, на които те следва да отговарят - към момента на извършването на делбата или към датите на последващите сделки с обособените имоти?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № ****** по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. В. Х. и М. Х. Х. против решение №******, постановено по гр. д. № ****** на Пловдивския окръжен съд, осми граждански състав, в частта, с която е отменено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска за прогласяване на основание чл. 26 СК на недействителност на покупко-продажба, отразена в нотариален акт № ........, том .........., дело № ............. по описа на АВ-Пловдив за 2017 г. и е постановено друго, с което този договор е обявен за недействителен спрямо А. И. Т. –А. поради липса на съгласие за продажба на семейното жилище. Касаторите твърдят, че решението на Пловдивския окръжен съд в обжалваната от тях част е неправилно, необосновано, постановено в нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Молят решението в обжалваната част да бъде отменено и да бъде постановено друго за отхвърляне на иска с правно основание чл. 26 СК.

А. И. Т.-А. и К. К. А. оспорват касационната жалба и молят решението на Пловдивския окръжен съд в обжалваната част да бъде оставено в сила.

Мотиви

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационната жалба срещу решението на Пловдивския окръжен съд в частта, с която е отменено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска за прогласяване на основание чл. 26 СК на недействителност на покупко-продажба, отразена в нотариален акт № .........., том .........., дело № ................ по описа на АВ-Пловдив за 2017 г. и е постановено друго, с което този договор е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №205/18.03.2022 по дело №3701/2021 3
  Определение №205/18.03.2022 по дело №3701/2021
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №96 от 16.11.1971 г.
  При делба на съсобствени жилищни сгради следва ли или не разделянето им на етажи или части от етажи да бъде съобразено с пар. 155 ППЗПИНМ (ДВ, бр. 51/50 г.) и посочените текстове от строителните правила и норми?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!