Решение №141/01.06.2021 по дело №533/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 141

  София, 01 юни 2021г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА МЕДАРОВА

  ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

  при секретаря Невена Пелова

  и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев

  като изслуша докладваното от съдия Д. Атанасова наказателно дело № 533/2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производство е образувано по протест на Апелативна специализирана прокуратура и жалба на частния обвинител и граждански ищец М. И., чрез повереника й адв.Ж. Н. срещу въззивна присъда № 3 от 24.04.2020г. на Апелативен специализиран наказателен съд, постановена по внохд № 202/19г.

  В протеста, който е бланкетен се релевират касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК, като в допълнението към него се излагат съображения в тяхна подкрепа. Искането, което се прави е за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане.

  В жалбата на частния обвинител и граждански ищец, която също е бланкетна се правят оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила. В допълнението, изготвено от поверениците на частната обвинителка адв. Ж. Н. и адв.Ц. Т. се развиват доводи в подкрепа на заявените касационни основания, като се поддържа първоначално направеното искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане.

  В съдебното заседание пред касационната инстанция представителят на ВКП поддържа протеста по посочените в него касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Изразява становище, че в резултат на неправилна оценка на доказателствата, въззивният съд е приел нова фактическа обстановка и е достигнал до различни правни изводи. Придържа се към подробните съображения, изложени в протеста относно нарушения в аналитичната дейност на контролирания съд. Моли за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на АСпНС.

  Частният обвинител и граждански ищец М. С. И., редовно призована, не се явява. Повереникът й адв.Ц. Т. поддържа касационната й жалба, ведно с допълнението към нея. В допълнение на изложените в писмените документи доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при оценката на доказателствата, повереникът се позовава и на непълнота на доказателствата, която има пряко отношение към доказателствената обезпеченост на новата въззивна присъда. Моли за отмяна на въззивния акт и връщане на делото за ново разглеждане.

  Адвокат В. К., защитник на подсъдимия, намира атакуваната въззивна присъда за правилна и законосъобразна, а протестът и жалбата на частното обвинение за неоснователни. Твърди, че въззивният акт съдържа отговор на всички възражения на страните, включително и тези направени пред касационната инстанция. Счита, че въззивната инстанция не е допуснала нарушение с отмяната на определението си за провеждане на очна ставка между свидетелите С. Д. и К. И., тъй като от една страна е положила достатъчно усилия за установяване на свидетеля Д., а от друга правилно е приела, че показанията му касаят период, който е извън инкриминирания, поради което не са относими към предмета на доказване. Моли въззивната присъда да бъде оставена в сила.

  Подсъдимият С. И., редовно призован, не се явява.

  Върховният касационен съд, след като обсъди доводите на страните и в пределите на правомощията си по чл.347, ал.1 от НПК, намери следното:

  С присъда № 38 от 17.09.2018г., постановена по нохд № 99/17г., Специализиран наказателен съд е признал подсъдимия С. И. И. за виновен в това, че в периода от 11.03.2007г. до 30.04.2007г. в [населено място], с цел да набави са себе си имотна облага, принудил М. И., чрез заплашване да извърши нещо противно на волята й – да му предаде парична сума в размер на 61 000лева и с това й причинил значителни имуществени вреди в размер на 35 600лв., като с деянието е причинена средна телесна повреда на И., изразяваща се в умерено тежък депресивен епизод, поради което и на основание чл.214, ал.2, т.2, вр. ал.1, вр. чл.213а, ал.3, т.1, пр.1 и т.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го е осъдил на четири години лишаване от свобода и глоба в размер на 4000лева.

  На

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари