Решение №141/21.09.2021 по дело №2586/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на девети ноември през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

При секретаря Валерия Методиева като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№2586 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

По касационна жалба на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК / е допуснато касационно обжалване на решение №216/12.08.2019г. по т.д.№173/2019г. на Великотърновски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение №38/11.03.2019г. по т.д.№127/2018г. на Русенски окръжен съд, в частта, с която НЗОК е осъдена да заплати на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе“ ООД лихва за забава на сумата 732 625 лева, представляваща стойност на извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки, и за медицински изделия, за месеците март, април, май и юни 2015г., по договор №180737 от 17.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, в общ размер на 213 155,29 лева /върху всяка от главниците, съответно: 36 034,36 лева + 10 471,39 лева + 55 836,10 лева + 73 305,87 лева + 37 507,57 лева, от датата на съответния падеж: 01.05.2015г.; 01.05.2015г.; 01.06.2015г.; 01.07.2015г.; 01.08.2015г. до завеждане на делото – 26.04.2018г./, както и в частта за разноските. В останалата обжалвана част, с която НЗОК е осъдена да заплати на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика Русе“ ООД сумата 732 625 лева, представляваща стойност на извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки, и за медицински изделия, за месеците март, април, май и юни 2015г., съответно формирана от: 118 612 лева и 34 468 лева за месец март; 189 160 лева за месец април; 255 567 лева за месец май и 134 818 лева за месец юни, по договор №180737 от 17.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, ведно със законна лихва от завеждане на делото – 27.04.2018г. до окончателното изплащане, решението на Великотърновски апелативен съд не е допуснато до касационно обжалване и е влязло в сила.

Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Твърди, че въззивният съд е извършил неправилно тълкуване и приложение на законови и подзаконови норми и на договорни клаузи. Прави оплакване, че съдът не е изпълнил ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019 3
  Определение №388/04.06.2020 по дело №2586/2019
  Следва ли при постановяване на въззивното решение въззивният съд да обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им и доказателствата, на които те се позовават в подкрепа на тезите си и които имат значение за решението по делото?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение
  Решение № 55 от 03.04.2014 г. по гр. д. № 5712/2013 г.
  Относно установяването на причинна връзка между обедняването и обогатяването на страните, когато се претендира обезщетение в случаите, когато е безспорно, че собственика е лишен от възможността да ползва имота си.
 • Решение
  Решение № 63 от 17.07.2015 г. по т. д. № 674/2014 г.
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни.
 • Решение
  Решение № 263 от 24.06.2015 г. по т. д. № 3734/2013 г.
  Какви са правомощията на въззивния съд, като съд по същество и при условията на ограничен въззив по чл. 269 ГПК?
 • Решение
  Решение № 111 от 03.11.2015 г. по т. д. № 1544/2014 г.
  Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/. Относно доказателствената тежест…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №47/19.04.2022 по дело №418/2021
  Нищожни ли са поради противоречие с императивни правни норми и на основните принципи на задължителното здравно осигуряване клаузите на сключен на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗО договор между НЗОК и лечебно заведение – изпълнител на болнична медицинска помощ, с които се ограничава заплащането от НЗОК на извършените и отчетени…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари