Разпореждане №140/17.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №140

  гр. София, 17.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3956 от 11.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК- II поток.

  Частна жалба вх. № 305775/13.04.2021 г. срещу Разпореждане № 269896 от 01.04.2021 г. по.гр.д. № 2577/2007 г. на Софийски градски съд, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /препис от обжалвания акт е връчен на жалбоподателя на 08.04.2021 г./;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК / жалбата е подадена лично/;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК / Администриращият съд трябва да укаже на касатора да внесе по 15 лева държавна такса за разглеждане на частната касационна жалба по сметка на ВКС с IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01 и да представи доказателства за внесената сума. В противен случай частната касационна жалба подлежи на връщане./;

  5/ не е осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК;

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 3956/11.05.2021 г. на администриращия Софийски градски съд за надлежно изпълнение на посочените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари