Разпореждане №/14.05.2021 по дело №422/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  Днес, 14.05.21 г., аз,съдията-докладчик при ВКС, 2 н.о., прегледах материалите по разпределеното ми К.Н.Д.422/21 г.,образувано на 11.05.21 г. и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.06.21 г., като констатирах следното:

  Искателят С. Д. В. е осъден за извършено от него престъпление по чл.355,ал.2 НК с присъда №260003/ 29.07.20 г., постановена от РС-Тополовград по Н.О.Х.Д.47/20 г. Наложени са му наказания пробация с двете задължителни пробационни мерки за срок от една година и глоба в размер на 10 000 лв. Присъдата е влязла в законна сила на 14.08.20 г. Пристъпено е към изтърпяване на наказанието, по което има и частично изпълнение.

  С определение №260009/13.01.21 г.,постановено от ОС-Ямбол по Н.Ч.Д.364/20 г., е заменена неизтърпяната част от наложеното и посочено по-горе наказание пробация с лишаване от свобода за срок от пет месеца и петнадесет дни, търпимо при първоначален общ режим. Този съдебен акт е потвърден с определение №38/02.03.21 г.,постановено по В.Н.Ч.Д.22/21 г. от АС-Бургас. Същият ден той е влязъл в сила.

  На 27.04.21 г.в РС-Тополовград е постъпило искане от В. чрез упълномощен от него защитник за възобновяване на наказателно дело на основание чл.423 НПК. В титулната част на същото са описани всички посочени по-горе наказателни производства и съдебни актове, без конкретизация възобновяването на кое точно наказателно производство се иска в самата претендираща част. В тази връзка РС-Тополовград е изпратил намиращото се при него Н.О.Х.Д.47/20 г., присъдата по което,както бе казано, е влязла в сила на 14.08.20 г. В кориците на това дело са приложени и цитираните определения на ОС-Ямбол и АС-Бургас /л.45 и сл./ за замяна на неизтърпяната част от наказанието пробация с лишаване от свобода,в сила от 02.03.21 г. Тъй като искането е депозирано до РС-Тополовград, липсва прилагане на Н.Ч.Д.364/20 г.по описа на ОС-Ямбол, В.Н.Ч.Д.22/21 г.по описа на АС-Бургас.

  Внимателният прочит на искането за възобновяване, станало повод да се образува настоящото производство пред ВКС, установява оплаквания, обособими под нормата на чл.423 НПК относно влязлото в сила на 02.03.21 г.определение на ОС-Ямбол. И тъй като произнасянето на първостепениня съд е по реда на чл.452,ал.1 НПК, а въззивната инстанция е реализирала правомощията си по чл.341,ал.1 вр. чл.452,ал.3 НПК, то на основание чл.423 вр.чл.419,ал.1 вр.чл.341,ал.1 НПК определението на АС-Бургас подлежи на проверка по реда на глава 33 НПК пред ВКС, когато се приеме, че осъденият е депозирал искането си в предвидения в закона шестмесечен срок от узнаване за влизане в сила на съдебния акт.

  Макар и последното казано да е част от процедурата, трябва да се посочи, че от 02.03.21 г.до 27.04.21 г. несъмнено срокът е спазен. Това е важно с оглед постъпилото искане за спиране изпълнението на основание чл.423,ал.2 НПК, доколкото ВКС може да се произнася по съществото на претенцията само при допустимо образувано пред него производство по реда на глава 33 НПК.

  Предвид изведимата претенция за незаконосъобразно провеждане на производството по Н.Ч.Д.364/20 г., В.Н.Ч.Д.22/21 г.с оглед недоброто познаване от страна на искателя за съществуване на същото, този съд не е в състояние да вземе отношение, без прилагане на досието по това наказателно производство от ОС-Ямбол. Пред последния всъщност е следвало да бъде депозирано искането за възобновяване, независимо от прилагане на съдебните актове по него в рамките на Н.О.Х.Д.47/20 г.по описа на РС-Тополовград. Разчитането на същината на искането също не е без значение за дължимото поведение на съответните съдебни звена.

  След изискване и прилагане на цитираното дело, този съд ще се произнесе и по претенцията за спиране на изпълнението на основание чл.423,ал.2 НПК, въпреки че в ангажиращия настоящата инстанция процесуален документ то е направено доста неопределено по отношение на дължимия съдебен акт.

  Ето защо, аз,съдията-докладчик по К.Н.Д.422/21 г.

  Р А З П О Р Е Ж Д А М:

  Незабавно да се изиска Н.Ч.Д.364//20 г.по описа на ОС-Ямбол, В.Н.Ч.Д.22/21 г.по описа на АС-Бургас.

  След пристигане на същото касационното производство да се докладва на съдията-докладчик по касационното дело, с оглед произнасяне по искането по чл.423,ал.2 НПК.

  Препис от разпореждането да се изпрати на защитника на осъдения, както и на ОС-Ямбол, за сведение.

  СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

  /ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА/


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари