Решение №14/02.08.2021 по дело №1851/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 14

  гр. София, 02.08.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гр.дело № 1851 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 – чл. 293 ГПК.

  С касационна жалба, подадената в срока по чл. 283 ГПК чрез адвокат К. П. от АК – К., в качеството му на служебен адвокат на М. А. И., се атакува въззивно Решение № 65 от 08.04.2020 г. по в.гр.д.№ 409/2019 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил по извършване на делбата на недвижим имот. Поддържа се, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано - основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Изложени са доводи в подкрепа на искането процесния имот да бъде възложен на касаторката.

  Ответниците по касация С. И. Г., Р. Г. Г. и Е. Г. А., представлявани от адвокат И. Д. и от адвокат Д. Д. (и двамата от АК – К.), поддържат, че жалбата е неоснователна. Молят въззивното решение да бъде потвърдено.

  Състав на ВКС, Второ отделение на Гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 290 и чл. 293 ГПК, намира следното:

  С обжалваното решение окръжният съд, в правомощията на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК, е потвърдил решение № 215 от 18.03.2019 г. по гр.д.№ 553/2016 г. на Районен съд – Кюстендил в частта, с която е оставена без уважение възлагателната претенция на М. А. И. по отношение на допуснатия до съдебна делба УПИ **, кв. 62 по плана на [населено място], общ. К., целият с площ 646 кв.м. празно и застроено място, ведно с изградената в него паянтова жилищна сграда с РЗП 178 кв.м., състояща се от етаж със застроена площ от 78 кв.м., мазе с площ от 44 кв.м. и таван с площ от 56 кв.м., второстепенна жилищна сграда с площ от 40 кв.м., както и паянтова постройка - яхър с площ от 21 кв.м., при граници и съседи на имота: от юг УПИ ** и **, от север - улица, от изток – УПИ **, от запад УПИ **, всички в кв. 62 по плана на [населено място], общ. К., като описаният недвижим имот е изнесен на публична продан и е постановено получената от проданта сума да се разпредели между съделителите, съобразно установените квоти за всеки от тях: за С. И. Г., Р. Г. Г. и Е. Г. А. – по 1/6 ид.ч., а за М. А. И. – 3/6 ид.ч.

  Въззивният съд е съобразил, че с решение № 608 от 21.11.2016 г. по гр.д.№ 553/2016 г. на РС – Кюстендил, постановено в първата фаза на производството, между страните по делото и при посочените по-горе квоти е допусната съдебна делба по отношение на селищния имот в [населено място], както и по отношение на шест земеделски имота. Съсобствеността е възникнала при условията на наследствено правоприемство от А. Г. К. (починал на 20.03.1997 г.), като М. А. И. е дъщеря на наследодателя, а останалите съделители са наследници (преживяла съпруга и деца) на починалия на 18.09.2008 г., т.е. след общия наследодател, негов син Г. А. Г.. От заключенията по назначените във втората фаза на делбата съдебно-технически експертизи – единична, изпълнена от в.л. Е. Т., и комплексна, изпълнена от в.л. Д. М. и В. П., е прието за установено, че недвижимият имот – дворно място с жилищна сграда и описани подробно сгради от допълващо застрояване в [населено място], е изцяло неподеляем. За доказване на направените искания за възлагане

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари