Решение №139/30.07.2021 по дело №3022/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  9

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 139

  гр.София 30.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  при участието на секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 3022 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД със седалище в [населено място] срещу решение № 659 от 5.6.2020 г, постановено по гр.дело № 307/20 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 5851/18.12.2019 г по гр.дело № 10663/19 г на Районен съд-Варна, 14 състав.С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на касатора, че С. Т. А. от [населено място] не дължи сумата 5992, 21 лв, за която е издадена фактура от 21.6.2019 г за периода 7.6.17 г-6.6.18 г.

  В касационната жалба се подържа, че решението е неправилно, необосновано, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

  Ответницата по касационната жалба С. Т. А. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния й представител адв.Р. С. от ВАК.Претендира разноски, сторени в това производство.

  Върховният касационен съд, Четвърто ГО намира следното :

  Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.С въззивното решение е прието, че ищцата е потребител на електрическа енергия за обект-апартамент в [населено място], с абонатен № [ЕГН].Ищецът претендира заплащане на сумата 5992, 21 лв дължима по фактура от 21.6.2019 г и представляваща доставена и потребена от абоната електрическа енергия, натрупана в скрития регистър, дължима на основание чл.50 от ПИКЕЕ.Безспорно е, че между страните съществува валидно договорно правоотношение, по силата на което ищцата се явява потребител на доставяна от ответното дружество електрическа енергия.Извършена е проверка на изправността на средството за търговско измерване, като резултатът е обективиран в протокол, като е установено, че в скрит регистър 1.8.3 има показания в размер на 032621 квтч, която не е отчетена и заплатена от абоната.Липсват данни за техническа неизправност на електромера.От приетото заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза е установено, че е налице неправомерно софтуерно въздействие върху електромера, чрез претарифиране на отделните тарифи/регистри/, с цел неотчитане в пълен обем по двата видими регистъра за дневна и нощна тарифа.Констатираното вмешателство е извършено чрез вмешателство в тарифната схема на електромера, като не е възможно да се установи в кой часови диапазон е започнало натрупването на показания в скрития регистър, както и в кой момент е започнало това натрупване.За прочита на скрития регистър е необходим специален софтуер, с който разполага собственика на средството за измерване, но не и абоната, който на практика няма достъп до електромера.Ответното дружество се позовава на предвидената в чл.50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ обн.ДВ.бр.98, в сила от 16.11.13 г/ възможност за коригиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при установено посредством метрологична експертиза несъответствие на данните на параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от ищеца количества ел.енергия.Цитираните Правила са издадени от председателя на ДКЕВР и имат правната характеристика на подзаконов нормативен акт.Съгласно чл.50 от ПИКЕЕ в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея операторът на съответната мрежа коригира количествата ел.енергия като разлика между отчетено количество и преминало количество за времето от допускане на грешката до установяването й за период не по-дълъг от 1 година.Към датата на извършване на проверката-30.5.18 г е отменена разпоредбата на чл.47 ПИКЕЕ, към която пряко препраща чл.50 относно реда за установяване на несъответствието чрез съставяне на констативен протокол като предпоставка за извършване на корекционната процедура, последната е приета от съда за незаконосъобразна и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари