Решение №138/29.07.2021 по дело №2798/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №50/09.02.2021 по дело №2798/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 2798 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД със седалище в [населено място] срещу решение № 764/19.6.2020 г по въззивно гр.дело № 363/2020 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 332/4.11.2019 г по гр.дело № 895/19 г на Районен съд-Провадия.С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на касатора, че А. Р. Д. не дължи сумата 6934, 28 лв, за която е издадена фактура № ... /10.5.19 г за периода 13.3.17 г-12.5.18 г.

В касационната жалба се подържа, че решението е неправилно, необосновано, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Ответникът по касационната жалба А. Р. Д. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.Й. П. от ВТАК. Претендира разноски, сторени в това производство, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 800 лв.

Касационен въпрос

С определение № 50 от 9.2.2021 г, постановено по делото, ВКС, Четвърто ГО е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т. ГПК по въпроса „налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.

Мотиви

Върховният касационен съд, Четвърто ГО намира следното :

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.С въззивното решение е прието, че ищеца е потребител на електрическа енергия за обект-недвижим имот : апартамент в [населено място] с абонатен № [ЕГН].Установено е, че е извършана проверка на средството за търговско измерване, като при софтуерното четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера.Ответното дружество е остойностило допълнително начисленото количество ел.енергия и е издало фактура за сумата 6934, 28 лв.Приетото като неоспорено заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза установява, че през процесния електромер е преминала ел.енергия през различни тарифи. Въззивният съд е приел, че се касае за неправилно вмешателство в програмата за параметризиране на СТИ и по-точно на тарифната схема.Ответното дружество се позовава на предвидената в чл.50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ обн.ДВ.бр.98, в сила от 16.11.13 г/ възможност за коригиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при установено посредством метрологична експертиза несъответствие на данните на параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от ищеца количества ел.енергия.Цитираните Правила са издадени от председателя на ДКЕВР и имат правната характеристика на подзаконов нормативен акт.Съгласно чл.50 от ПИКЕЕ в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея операторът на съответната мрежа коригира количествата ел.енергия като разлика между отчетено количество и преминало количество за времето от допускане на грешката до установяването й за период не по-дълъг от 1 година.Към датата на извършване на проверката-30.5.18 г е отменена разпоредбата на чл.47 ПИКЕЕ, към която пряко препраща чл.50 относно реда за установяване на несъответствието чрез

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари