*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да вземе предвид всички доказателства по делото, да направи съвкупна преценка на установените по делото правнорелевантни факти, включително и данните за наличие на отчужденост на детето от бащата, като прецени най-добрия интерес на детето.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова гр.дело № 4239 по описа за 2021г. взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба от Г. П. М., чрез адвокат М. Т., срещу въззивното решение на Софийски окръжен съд №260194/07.06.2021г. по в.г.д.№222/2021г. в частите, с които: е определен режим на лични отношения на Г. М. с детето А. М. и Г. М. е осъден да заплаща месечна издръжка на детето А. за разликата над 160лв. до присъдения размер от 200лв.

В жалбата са изложени доводи за недопустимост на решението, поради липса на произнасяне по мерките поискани в петитума на исковата молба. В условие на евентуалност се твърди неправилност на атакуваното решение и постановяването му в противоречие с практиката на ВКС, в нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост.

Насрещната страна Е. Д. Л. с писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, чрез адвокат В. Д., оспорва жалбата. Твърди, че същата е недопустима по отношение на определената в полза на детето издръжка. В останалата част, по отношение на определения режим на лични контакти на жалбоподателя, твърди, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване. В условие на евентуалност излага становище за нейната неоснователност.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Въззивният съд е потвърдил решението на Районен съд Сливница в частите, с които е определен режим на лични контакти на детето А. Г. М. с бащата Г. П. М., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца без приспиване от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпросите за упражняването на родителските права при развод, за мерките по това упражняване и за личните отношения между родители и деца.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  На кого следва да се предостави упражняването на родителските права в хипотеза, когато и двамата родители са в равностойно положение относно материалните си възможности и притежаваните от тях родителски качества,а и двамата желая да се грижат за роденото от брака дете ?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е за първи път пред въззивната инстанция да се въвеждат нови обстоятелства от въззиваемата страна ?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно значението при определяне на мерките за упражняване на родителските права не на отделни обстоятелства /посочени и обсъдени във въззивното решение като част от всички установени/, а на съвкупността от обстоятелствата на разглеждания случай.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли съдът да обсъди, не отделни, а съвкупността от всички конкретно установени по делото обстоятелства, при преценката относно тяхното изменение и относно интересите на детето, при спор по иск по чл. 59, ал. 9 СК? При уважаване на иск по чл. 59, ал. 9 СК за промяна на мерките…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно значението не на отделни обстоятелства, а на съвкупността от конкретните за случая обстоятелства при преценката за интереса на детето в спор с пр. осн. чл. 106, ал. 5 СК, отм.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно упражняване на родителските права върху родените от брака деца по въпроса относно критериите, по които следва да се извършва преценката на съда при предоставянето на родителските права върху родените от брака деца при развод на родителите и условията при които тази преценка следва да се извърши.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли съдържанието на мерките за лични контакти между детето и родителя да бъде преценявано за всеки конкретен случай; следва ли да се прецени доколко определения с предходно решение режим на лични контакти с родителя се е оказал неблагоприятен за детето ? Следва ли в съдебния процес да бъдат изслушани…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно преценката на изменението на обстоятелствата, като основание за промяна на мерките по упражняването на родителските права, и конкретно – на поведението на родителите и на останалите установени по делото причини, довели до категорично нежелание у детето да живее с родителя, на когото е било предоставено упражняването на родителските права…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да вземе предвид всички доказателства по делото, да направи съвкупна преценка на установените по делото правнорелевантни факти, включително и данните за наличие на отчужденост на детето от бащата, като прецени най-добрия интерес на детето.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари