Решение №137/23.06.2021 по дело №551/2018

Спорът е допуснат до касация с Определение №46/12.02.2021 по дело №551/2018


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли заповедта по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ да бъде мотивирана с конкретни примери от поведението на уволнявания работник/служител, сочещи липса на качества за изпълнение на възложената му работа, или е достатъчно да бъдат посочени какви са липсващите качества?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 551 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника „Фарма мениджмънт“ ЕООД срещу решение № 6609 от 02. 10. 2017г. по в. гр. дело № 7122/2017г. на СГС, гражданско отделение, четвърти „А“ въззивен състав, с което е отменено първоинстанционното решение от 07. 07. 2016г. по гр. д. № 13888/2015г. на СРС, 63 състав, в частта му по исковете с правни основания чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 – т. 3 и вместо него е постановено ново решение, с което е признато за незаконно и отменено, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, уволнението на ищцата И. Г. Х., извършено с предизвестие № 1/23.12.2014г. и заповед №12/23. 01. 2015г. на Управителя на „Фарма мениджмънт“ ЕООД, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ; ищцата е възстановена, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ, на заеманата преди уволнението длъжност „магистър фармацевт“ и ответникът е осъден да заплати на ищцата, на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. с чл. 225, ал. 1 КТ, сумата 1 884 лв. – обезщетение за оставане без работа през периода: 02. 02. 2015г. – 02. 08. 2015г., ведно със законната лихва от 18. 03. 2015г..

Жалбоподателят поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила. Твърди, че неправилно въззивният съд е приел, че положеният печат върху предизвестието за прекратяване на процесния трудов договор не замества личния подпис на законния представител на работодателя, при което е извел и погрешния правен извод, че е опорочена цялата процедура по прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Поддържа, че процесната уволнителна заповед е достатъчно мотивирана, при което неправилно СГС я е счел за немотивирана - достатъчно основание за незаконност на процесното уволнение. Счита, че в нарушение на процесуалните правила, съдът не е отчел разпределението на доказателствената тежест между страните; дискредитирал е всички доказателства в процеса, сочещи на липса на нужните качества у ищцата за изпълнение на възложената й работа, които не са опровергани от други ангажирани доказателства, и в противовес на приетите доказателства, вкл. представените от ищцата, е счел че последната не е била запозната с изискванията за заеманата длъжност. Моли въззивното решение в обжалваната част да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено ново решение, с което предявените искове с правни основания чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира сторените съдебно – деловодни разноски пред трите съдебни инстанции.

Ответницата по касационната жалба (ищца в производството) - И. Г. Х. подава писмен отговор, в който поддържа становище за неоснователност на касационната жалба. Моли да й бъдат присъдени сторените в касационната инстанция съдебно-деловодни разноски.

Касационен въпрос

С определение № 417 от 31.05. 2018г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на горепосоченото въззивно решение, в обжалваната му част, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, по следния материалноправен въпрос: Следва ли заповедта по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ да бъде мотивирана с конкретни примери от поведението на уволнявания работник/служител, сочещи липса на качества за изпълнение на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари