Определение №137/07.04.2021 по дело №402/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 137

  гр. София, 07.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на първи април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

  като разгледа докладваното от съдията Владимиров ч. гр. д. № 402/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на П. Г. Ф., чрез адв. Н. срещу определение № 260140/08.12.2020 г. по ч. т. д. № 673/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено определение № 260014/17.08.2020 г. по т. д. № 27/2019 г. на Окръжен съд – Хасково за отказ за освобождаването на лицето, на основание чл. 83, ал. 2 ГПК, от внасяне на държавни такси и разноски по производството.

  В частната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като недопустимо и неправилно.

  Жалбата е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

  За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, ВКС, ГК, състав на трето отделение, приема следното:

  Въззивната инстанция е постановила обжалвания резултат като е съобразила данните от представената от молителката декларация за обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 ГПК, според която тя не е в добро здравословно състояние, не реализира никакви доходи и притежава в собственост Ѕ идеална част от недвижим имот (къща), а единственият доход на семейството й с две непълнолетни деца, които издържа, е в размер месечно на 1 000 евро и е получаван от съпруга й във Федерална Република Германия (ФРГ), където са се установили да живеят. Взета е предвид и молбата на Ф. до съда, към която е приложена декларацията и там изнесените твърдения, че с горния доход семейството й живее, издържа се, вкл. и двете непълнолетни деца, както и посреща нуждите за плащането на наем; че е в тежко финансово състояние и в невъзможност да заплаща съдебни такси и разноски, както и че декларираният недвижим имот е ипотекиран в полза на банката – ищец по материалноправния спор. Развити са съображения, че макар и в недобро здраве, молителката е в млада, трудоспособна възраст и липсват данни за ограничения в работоспособността й. Затова, с оглед на държавата, в която в момента живее – ФРГ, която е с общоприет висок стандарт на живот, вкл. и относно заплащането на наемния труд, от една страна и от друга – притежанието в собственост върху недвижим имот, който дори и да е обременен с ипотечна тежест (за което обстоятелство липсват данни по делото) не създава пречки за реализиране на доход от него, е направен извод, че лицето разполага с достатъчно средства за посрещане на разходите за депозит на вещо лице, възлизащи на 600 лв. С оглед процесуалното качество на молителката – ответник по спора, е направено съждение, че тази страна по правило не дължи държавни такси и искането за освобождаване от внасянето им ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари