Разпореждане №137/14.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №138

  гр. София, 14.05.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3907 от 07.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК - II поток.

  Молба вх. № 607492/16.10.2020 г. за отмяна на влязло в сила решение № 631 от 30.12.2019 г. по гр. д. № 250/2019 г. на Районен съд – Смолян:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ подадена е лично;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК в размер на 63,44 лв. – сумата от 78,98 лв. е внесена по сметка на Апелативен съд – Пловдив;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор с искане за разноски;

  6/ молбата не подлежи на вписване съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания за внасяне на държавна такса в размер на 63,44 лв. по сметка на ВКС, с представяне на вносния документ.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Районен съд – Смолян за даване на указания на молителката за внасяне на държавна такса в размер на 63,44 лв. по сметка на ВКС, с представяне на вносния документ.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари