*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 73 ЗЧСИ
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 136

София, 23.06.2022г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

при участието на секретаря Ани Давидова, като изслуша докладваното от съдията М.Христова г.д. № 5129 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 73 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Образувано е по жалба от Министъра на правосъдието срещу решение от 25.06.2021г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, постановено по дисциплинарно дело № 8/2021 г. с което на С. В. К., частен съдебен изпълнител с рег.№809 и район на действие района на Окръжен съд – Велико Търново, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за извършено нарушение по чл.47, ал.1 от ГПК и е отхвърлено искането с изх. № 94-И-231/2020 г. на жалбоподателя за налагане на дисциплинарно наказание за нарушение на разпоредбата на чл.449, ал.2 ГПК вр. чл.428, ал.2 ГПК.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на решението, поради нарушения на закона. Твърди се, че дисциплинарният състав необосновано е приел, че не са налице допуснати нарушения във връзка с връчване на поканата за доброволно изпълнение. Излага се, че връчването на поканата за доброволно изпълнение е едно от императивните задължения на частния съдебен изпълнител, неизпълнението на което съществено нарушава правата на длъжника в изпълнителния процес. Мотивите на дисциплинарния състав не съответстват на установените по делото факти. По отношение на второто нарушение – връчване на съобщението в нарушение на правилата, регламентирани в разпоредбата на чл.47 от ГПК се твърди, че определеното наказание не съответства на тежестта на нарушението. Претендира се отмяна на решението и налагане на дисциплинарни наказания по чл.68, ал.1, т.2 от ЗЧСИ „глоба“ около средния размер за всяко от нарушенията поотделно.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез юрисконсулт Б., поддържа жалбата. По същество моли същата да бъде уважена, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът Камарата на частните съдебни изпълнители с писмен отговор, чрез юрисконсулт А. Д., излага становище за допустимост, но неоснователност на жалбата. Твърди, че постановеното решение на Дисциплинарната комисия е правилно и основано на цялостен анализ на събраните по делото доказателства. Наложеното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари