Решение №136/29.06.2021 по дело №1326/2017

Спорът е допуснат до касация с Определение №47/12.02.2021 по дело №1326/2017


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали несъответствието в акта за уволнение между изложените факти за прекратяване на трудовия договор и посоченото основание за уволнение и неправилната правна квалификация на основанието за уволнение е достатъчно, за да се приеме незаконност на уволнението?

Дали преценката на работодателя за въвеждане на определени изисквания за заемане на длъжността подлежи на съдебен контрол, вкл. относно спазване на предвидената с вътрешни правила и с договора за управление процедура, освен ако няма данни за злоупотреба с права?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1326 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Напоителни системи“ ЕАД срещу решение № V-127 от 08. 12. 2016г. по в.гр.дело № 1699/2016г. на ОС – Бургас, с което са уважени предявените от Х. Н. Ц. срещу касатора искове с правни основания чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2 за признаване за незаконно и отмяна на извършеното с акт за прекратяване № 001 от 12.02.2016г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, уволнение на ищеца поради липса на професионална квалификация в определена област на знанието за изпълняваната работа, и за възстановяването му на заеманата преди уволнението длъжност „инженер енергетик, обслужващ ОПВВВ“ при „Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас, а искът с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ за сумата 6 606 лв. – обезщетение за оставане без работа за шест месеца е отхвърлен поради уважено възражение за прихващане със сумата 8 808 лв. – обезщетения по чл. 220, ал. 1 КТ и по чл. 22, ал. 1, т. 3 КТД.

Жалбоподателят поддържа, че обжалваното въззивно решение е недопустимо поради липса на пасивна процесуална легитимация на посочения от ищеца ответник, който не притежава качеството „работодател“ по смисъла на пар. 1, т. 1 КТ. Намира го също за неправилно поради нарушение на материалния закон и на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Твърди, че в противовес на приетите доказателства, вкл. договора за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Бургас от 09.03.2015г., въззивният съд е счел, че за изменение на изискването за образование за процесната длъжност, извършено от управителя на клона, е било необходимо съгласуване и одобрение от принципала, който с горепосочения договор за управление е възложил цялата работодателска власт на управителя на клон Бургас. Поддържа, че в нарушение на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и практиката на ВКС, ОС – Бургас е съотнесъл понятието „професионална квалификация“ към уволнителното основание по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, при което е приел за неосъществено визираното от работодателя основание по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, както и е подложил на съдебен контрол преценката на работодателя за въвеждане на ново изискване за образование за длъжността, която преценка е по целесъобразност. Моли атакуваното въззивно решение да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено ново решение, с което предявените искове с правни основания чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 да бъдат отхвърлени като неоснователни. Претендира сторените съдебно – деловодни разноски пред трите съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба (ищец в производството) - Х. Н. Ц. подава писмен отговор, в който поддържа становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационни въпроси

С определение № 601 от 04.07.2017г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на горепосоченото въззивно решение, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, по два материалноправни въпроса: 1/ дали несъответствието в акта за уволнение между изложените факти за прекратяване на трудовия договор и посоченото основание

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари