Определение №135/14.03.2022 по дело №869/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли обявяването на предсрочната изискуемост да бъде извършено чрез връчване на длъжника на препис от исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК и приложеното към нея изявление на кредитора за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и представлява ли това факт, който трябва да бъде съобразен от съда по чл. 235, ал. 3 ГПК?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 869/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Банка ДСК“ АД със седалище в [населено място] срещу решение № 10004 от 06.01.2021 г., постановено по в. гр. д. № 4891  /  2019 г. на Апелативен съд - София. Решението е обжалвано в частта, с която след частична отмяна на решение № 1482 от 06.03.2017 г. по гр. д. № 655  /  2015 г. на Софийски градски съд е отхвърлен предявеният по реда на чл.422, ал.1 ГПК от „Банка ДСК“ АД против Д. М. Л. установителен иск за съществуване на парично вземане, за което е издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК в производството по ч. гр. д. № 32962  /  2013 г. на Софийски районен съд, за разликата над сумата 113 516.76 евро /сбор от неплатени падежирани вноски по първоначален погасителен план към договор за банков ипотечен кредит от 27.06.2008 г., в т. ч. част от 51-ва вноска - 225.83 евро, и изцяло следващите вноски до 149-та включително/, ведно със законната лихва върху вноски от 51-ва до 60-та за периода от 02.08.2013 г. до окончателното плащане, а за останалите вноски от датата на падежа на всяка вноска - 30-то число на съответния месец, до окончателното плащане, до сумата 651 596.79 евро, претендирана като предсрочно изискуема главница по договор за банков ипотечен кредит от 27.06.2008 г., ведно със законната лихва от 02.08.2013 г. до окончателното плащане, както и за сумата 2 352.98 евро - неустойка /наказателна лихва/ по т.20.2 от общи условия към договора за кредит за периода от 19.07.2013 г. до 01.08.2013 г., и в зависимост от изхода на спора във въззивното производство е преразпределена отговорността на страните за разноски в заповедното и в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 8/2017 от 02.04.2019 г. по тълк. д. № 8/2017
  1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №4/2013 от 18.06.2014 по тълк. д. №4/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Решение №10/25.02.2020 по дело №16/2019 3
  Решение №10/25.02.2020 по дело №16/2019
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №147/26.01.2021 по дело №2256/2019
  За предпоставките за връчване на съобщение по реда на чл.47 от ГПК чрез залепване на съобщение.
 • Решение за отмяна чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
  Решение № 14 от 20.04.2015 г. по гр. д. № 5741/2014 г.
  Отсъствието на всеки адресат от адреса за връчване се доказва с протокол на връчителя, който удостоверява посещенията си на адреса и констатираните обстоятелства при всяко посещение – не по-малко от три, в продължение на повече от един месец. При удостоверяване, че съобщението не е връчено, тъй като връчителят не намира…
 • Решение
  Решение № 233 от 03.07.2014 г. по гр. д. № 7723/2013 г.
  За предпоставките за връчване на съобщение по реда на чл. 47 ГПК чрез залепване на уведомление, който се решава противоречиво от съдилищата.
 • Решение ВКС противоречива практика
  Решение № 298 от 10.07.2012 г. по гр. д. № 505/2011 г.
  Относно приложението на чл. 51, ал. 2 ГПК /отм./, касаещ правото на участие на страната в производството по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60009/02.06.2021 по дело №2891/2019
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари