Решение №135/08.06.2021 по дело №3135/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №96/19.02.2021 по дело №3135/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли съдът да се произнесе за незаконосъобразност на заповед за уволнение поради нарушение, което не е въведено от ищеца като основание на предявения иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ?

Допуснал ли е нарушение на чл. 193, ал. 2 КТ работодателят, който е наложил дисциплинарно наказание без предварително да е изслушал работника или служителя или да е приел писмените му обяснения, когато тези обяснения не са били изслушани или дадени по вина на работника или служителя?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 3135/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от “ТОП АГРО 11“ ЕООД, представлявано от управителя М. Л., чрез адвокат М. К. – М., срещу въззивно решение № 676/06.07.2020 г., постановено от Пловдивски окръжен съд по въззивно гр.д. № 544/2020 г.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 96/19.02.2021 г. в частта, с която е отменена заповед № 9(без дата), издадена от управителя на „Топ Арго 11 ЕООД, [населено място], с която Й. М. Д. е уволнен дисциплинарно, той е възстановен на заеманата дотогава длъжност, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и работодателя е осъден да заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ на Д. в размер на 2554,40 лв. за периода 22.08.2019 г. – 20.12.2019 г., на осн. чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 03.10.2019 г. до окончателното издължаване, на осн. чл. 86, ал. 1 ЗЗД, както и съдебноделоводните разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 КТ по следните правни въпроси: може ли съдът да се произнесе за незаконосъобразност на заповед за уволнение поради нарушение, което не е въведено от ищеца като основание на предявения иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и допуснал ли е нарушение на чл. 193, ал. 2 КТ работодателят, който е наложил дисциплинарно наказание без предварително да е изслушал работника или служителя или да е приел писмените му обяснения, когато тези обяснения не са били изслушани или дадени по вина на работника или служителя.

Мотиви

По поставените въпроси има формирана съдебна практика, намерила израз, както в посочените от касатора решения - № 258/01.07.2015 г. на ВКС по гр.д. № 909/2015 г., IV г.о., решение № 459/27.01.2011 г. на ВКС по гр.д. № 1532/2010 г., IV г.о, решение № 6/06.02.2020 г. на ВКС по гр.д. № 1912/2019 г., III г.о.; решение № 159/07.06.2019 г. на ВКС по гр.д. № 563/2019 г., IV г.о.; решение № 96/22.07.2019 г. на ВКС по гр.д. № 2116/2018 г., III г.о.; определение № 3/05.01.2017 г. по на ВКС гр.д. 3380/2016 г., III г.о., така и в множество други решения по чл. 290 ГПК на състави от Върховния касационен съд. Тълкуването е еднозначно, непротиворечиво и напълно се споделя от настоящия състав.

Разрешението на първия от правните въпроси е, че непосочени пороци на заповедта за уволнение не могат да се въвеждат в предмета на спора от съда, тъй като по този начин ще се наруши принципът на диспозитивното начало в гражданския процес и съдът ще се произнесе извън сезирането. В този смисъл, при липса на твърдение в исковата молба за нарушение на чл. 193 КТ при дисциплинарно уволнението на ищеца, недопустимо е съдът сам да преценява дали наказанието е след поискани обяснения. Предметът на иска са очертава с исковата молба чрез насрещните страни, петитума и правопораждащите юридически факти, съставляващи основание на иска. При иск с правно осн. чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари