Решение №135/07.06.2021 по дело №3095/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №106/12.02.2021 по дело №3095/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, какво е правното значение на периода на това измерване, с оглед ангажиране отговорността на купувача на електрическа енергия за заплащане на цената на неотчетената електроенергия?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3095 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу решение № 365 от 10.07.2020 г. по в. гр. дело № 144 по описа за 2020 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1640 от 27.12.2019 г. по гр. дело № 2732 по описа за 2019 г. на Великотърновския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от касатора иск с правно основание чл.415 от ГПК против К. Г. Г., че ответникът дължи на дружеството сумата 11 638,39 лв. за консумирана и незаплатена електрическа енергия по фактура, издадена на 6.02.2019 г. за обект в [населено място] сбор, Община Велико Търново, за абонатен № 0525003106, както и мораторна лихва в размер на 352,38 лв. за периода от 18.02.2019 г. до 7.6.2019 г.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост, нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения. Моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

Ответникът по касационната жалба К. Г. я оспорва и моли

обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационен въпрос

Касационната жалба срещу решението на Великотърновския окръжен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с цена 11 638,39 лв. Решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 от ГПК с определение № 106 от 12.2.2021 г. по следния въпрос:

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, какво е правното значение на периода на това измерване, с оглед ангажиране отговорността на купувача на електрическа енергия за заплащане на цената на неотчетената електроенергия?

Мотиви

За да се даде отговор на въпроса, следва да се съобрази практиката на ВКС, съдържаща се в решения № 150/26.06.2019 г. по гр.д. № 4160/2018 г. на IІІ ГО и № 124 от 18.06.2019 г. по гр. д. 2991/2018 г. на ІІІ ГО и № 21/01.03.2017 г. по гр.д. № 50417/2016 г. на I ГО. Според тази практика електроразпределителното дружество може да преизчислява сметките за потребена електрическа енергия за минал период, когато действително доставената енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер. Достатъчно е операторът да установи, че поради допусната грешка в измервателния уред потребителят е заплатил по-малко от изразходваната от него електроенергия, за да претендира заплащане на разликата на основание чл.200 от ЗЗД. Когато електроснабдителното дружество заведе иск срещу потребителя за заплащане на корекцията, в исковата молба следва да посочи периода на претенцията съгласно изискванията на чл.127, ал.1 ГПК, т.4 и т.5. Началото на исковия период е моментът на допускане

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари