Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При наличие на заплатена застрахователна премия, подадена информация към ИЦ на ГФ, предоставена полица в държане на застрахования, предоставена от него информация за попълване на същата, с оглед съвкупността от тези действия следва ли липсата на положен подпис върху застрахователната полица да се счита за липса на съгласие за сключване на същата?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на девети март, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1157 / 2021 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на всяка от страните - Гаранционен фонд и ЗАД „ ДаллБогг:Живот и Здраве „ – против решение № 72/16.02.2021 г. по т.д.№ 2341/2020 г. на Софийски апелативен съд , както следва :

Гаранционен фонд – ищец в производството – обжалва решението, в частта му, с която е отменено решение № 1027/17.07.2020 г. по т.д.№ 1122/2019 г. в частта му, с която ЗАД „ ДаллБогг:Живот и Здраве „ е осъдено да заплати на Гаранционен фонд, на основание чл.520 ал.1 КЗ сумата от 144 739,61 лева / разликата над 256 570, 39 лева до общо претендираната и присъдена от първоинстанционния съд сума от 401 310 лв. / - дължими вноски за м. март 2019 г. по задължителна застраховка „ Гражданска отговорност „ на автомобилистите / ЗЗ „ ГО” /, ведно със законната лихва , считано от 17.06.2019 г. , к а к т о и в частта в която ответникът е осъден да заплати на Гаранционния фонд сумата от 4 124,58 лева – обезщетение за забава в издължаването на главницата, за периода 11.05.2019 г. – 16.06.2019 г., вкл. в частта по присъдени за първоинстанционното производство разноски от 6555,43 лева / разликата над 10 611,95 лева до претендираната сума от 17 167,38 лева /, като съответно са отхвърлени предявените искове в същите тези части , въз основа на прието за основателно възражение за прихващане с вземания на ответното дружество, на основание чл. 499 КЗ, ал. 4 и ал. 5. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон и формирана задължителна практика на ВКС по приложението на КЗ – ТР № 1/07.03.2019 г. по тълк.дело № 1/2018 г. на ОСТК на ВКС. Страната счита, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2018 по дело №****/2018
  1. Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по който той е страна, при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с този договор? 2. Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №55/24.08.2020 по дело №1842/2019
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Решение
  Решение № 115 от 17.09.2018 г. по гр. д. № 2150/2017 г.
  За задължението на въззивния съд да определи точния предмета на спора с оглед на всички наведени от страните твърдения и възражения, като постанови решението си след като вземе предвид и извърши самостоятелна преценка на всички събрани по делото доказателства и въз основа на нея да приеме кои факти и обстоятелства…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари