Определение №134/04.03.2021 по дело №1203/2020

Спорът е разрешен с Решение №60074/30.07.2021 по дело №1203/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1203 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от Б. Г. Е. против решение № 2797/16.12.2019 г. по т.д. № 4736/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав, с което е потвърдено решение № 46/24.06.2019 г. по т.д. № 84/2018 г. на Пернишки окръжен съд, ГК, за отхвърляне на искове с правно основание чл.74, ал.1 ТЗ, предявени от Б. Г. Е. срещу „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД за отмяна на решенията, взети на проведеното на 20.12.2018 г. Общо събрание на съдружниците на „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД, а именно: за освобождаване на Р. П. Г. и В. В. П. като управители на дружеството – т.2 и за избор на съдружниците Ю. Б. В., К. В. Т. и К. В. К. за управители на дружеството – т.3, поради нарушение на чл.138, ал.2, чл.139 и чл.137, ал.4 ТЗ.

Касаторът поддържа, че решението е недопустимо и неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по касационната жалба „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД не е подал писмен отговор.

Третите лица – помагачи К. В. К., Ю. Б. В. и К. В. Т. в писмения си отговор излагат съображения за недопустимост и неоснователност на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

САС е приел, че предявените искове по чл.74 ТЗ са неоснователни по съображения, че предмет на претендираната отмяна могат да бъдат само валидни решения на ОС. С оглед наведените в исковата молба доводи за нищожност на решенията на Общото събрание въззивният съд е счел, че решенията не могат да бъдат прогласени за нищожни, тъй като ищецът не е предявил такива искове. Изтъкнал е липсата на заявен петитум за прогласяване на нищожността и констатацията на това обстоятелство от първоинстанционния съд в определението по чл.374 ГПК, обективиращо и проекта за доклад по делото. Цитираното определение е връчено на ищеца, като в проведеното открито съдебно заседание на 03.04.2019 г. неговият процесуален представител изрично е заявил, че няма възражения по проектодоклада и моли същият да се приеме за окончателен.

В изложението към касационната жалба по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът поставя следния процесуалноправен въпрос: „Трябва ли съдът да обсъди всички искания и възражения на страните, които се основават на установени факти, както и доводите на страните, които имат значение за решението по делото?“, при въведено допълнително основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, поради противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС, обективирана в решение № 139/24.04.2013 г. по гр.д. № 926/2012 г. на ВКС, IV г.о.

Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.1 ГПК и според разясненията, дадени в Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, служебното задължение на съда да следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, трябва да се разпростре и във фазата по чл.288 ГПК вр. чл.280, ал.1 ГПК. Ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, ВКС е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта ще се

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари