Решение №133/07.06.2021 по дело №2615/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №108/12.02.2021 по дело №2615/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно критериите за определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 2615 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Т. Д. Д. против решение № 1134 от 05.06.2020 г., постановено по въззивно гражданско дело № 4096 по описа за 2019 г. на Софийския апелативен съд, Гражданско отделение, 10 състав, в частите, с които е отменено решение № 3619 от 20.05.2019 г. по гр.д.№ 8920 по описа за 2018 г. на Софийския градски съд за осъждане на Прокуратурата на Република България да заплати на Т. Д. Д. на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение, за което ищецът е оправдан с присъда № 146 от 25.05.2017 г. по н.о.х.д. № 9/2017 г. на Софийски градски съд, над размера от 5 000 лв. до 25 000 лв., постановено е друго решение, с което искът за тази разлика е отхвърлен и е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди над 25 000 лв. до 60 000 лв.

Касаторът твърди, че решението на Софийския апелативен съд е неправилно поради нарушение на материалния закон. Моли то да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което присъденото обезщетение за неимуществени вреди да бъде увеличено до предявения размер.

Прокуратурата на Република България оспорва жалбата и моли решението на Софийския апелативен съд в обжалваните части да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационен въпрос

Касационната жалба срещу решението на Софийския апелативен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с цена 60 000 лв. Решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК с определение № 108 от 12.02.2021 г. по настоящото дело по въпроса относно критериите за определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост.

Мотиви

В практиката на ВКС/решения № 27 от 27.2.2020 г. по гр. д. № 2614/2019 г. на III ГО, № 243 от 21.012020 г. по гр. д. № 1111/2019 г. на III ГО, № 220 от 6.01.2020 г. по гр. д. № 490 от 2019 г. на III ГО и № 127 от 21.05.2019 г. по гр.д. № 1881/2018 г. на IV ГО/ е прието, че критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди са отражението върху личния, обществения, социалния и професионалния живот, разгласата и публичността на обвинението, както и другите обстоятелства, имащи отношение към претърпените морални страдания. Личността изразява себе си не само професионално и лично, но и посредством участието си в обществения живот. Това участие има най-разнообразни форми-в граждански сдружения, в политически партии, в научния и културния обмен на обществото и в други социални сфери, които не могат да бъдат изброени изчерпателно. Незаконното обвинение може да се отрази неблагоприятно на всяка една от тези форми на участие в обществените дела. Ето защо при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди във всеки конкретен случай и при наведени твърдения в исковата молба трябва да се прецени цялостната обществена и социална дейност на лицето и негативното отражение на незаконното обвинение върху тази дейност.

По основателността

При този отговор на поставения въпрос по съществото на спора

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари