Решение №133/23.03.2011 по дело №1700/2010


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Изчерпателно ли е изброяването на важните причини за прекратяване на СИО по време на брака в ППВС № 5 от 1972 г. застрашаването на интересите на другия съпруг представлява ли такава важна причина, когато от брака няма ненавършили пълнолетие деца; застрашават ли интересите на единия съпруг действията на другия съпруг за превръщане на СИО в еднолична собственост; това достатъчно ли е да се приеме, че са налице важни причини за прекратяване на общността?

Могат ли да се предявяват с една искова молба искът за прекратяване на СИО по време на брака по важни причини и искът за определяне на по-голям дял от общото имущество в полза на единия съпруг поради преобладаващ принос?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на втори март две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Марио Първанов, Борис Илиев

при секретаря Райна Пенкова и прокурора като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 1700/ 2010 г., за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

История на спора

С определение № 1215/ 22.11.2010 г. на ВКС, ІV г.о. по гр.д.№ 1700/ 2010 г. по жалба на Б. З. Т. е допуснато до касационно обжалване въззивно решение на Б. окръжен съд № 72 от 06.04.2010 г. по гр.д.№ 969/ 2009 г, с което частично е обезсилено решение на Б. районен съд по гр.д.№ 1948/ 2007 г. (в частта, в която е отхвърлен предявения от жалбоподателката против Г. Р. Т. иск по чл. 28, ал. 3 СК 1985 /отм./ за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност между двамата след прекратяването й), а първоинстанционното решение е потвърдено в частта, в която е отхвърлен предявения от Б. З. Т. против Г. Р. Т. иск по чл. 26, ал. 2 СК 1985 /отм./ за прекратяване на съпружеската имуществена общност (СИО) между тях по време на брака поради важни причини.

Касационни въпроси

Обжалването е допуснато за да се отговори на материалноправните въпроси: изчерпателно ли е изброяването на важните причини за прекратяване на СИО по време на брака в ППВС № 5 от 1972 г.; застрашаването на интересите на другия съпруг представлява ли такава важна причина, когато от брака няма ненавършили пълнолетие деца; застрашават ли интересите на единия съпруг действията на другия съпруг за превръщане на СИО в еднолична собственост; това достатъчно ли е да се приеме, че са налице важни причини за прекратяване на общността. Отговор следва да получи и процесуалноправният въпрос могат ли да се предявяват с една искова молба искът за прекратяване на СИО по време на брака по важни причини и искът за определяне на по-голям дял от общото имущество в полза на единия съпруг поради преобладаващ принос.

Мотиви

За да се даде отговор на поставените въпроси следва да се имат предвид разпоредбите на действащия СК. Въззивният съд е квалифицирал спорните материални права по отменения СК от 1985 г., без да вземе предвид, че съгласно § 4 ал.1 от ПЗР на СК от 2009 г., правилата на новия кодекс относно имуществените отношения между съпрузите се прилагат и за имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове. Няма данни бракът между ищцата и ответника да е бил прекратен към момента на постановяване на въззивното решение, а предявените искове касаят спор за имуществени отношения между съпрузите. За правата им във връзка с общото имущество приложение следва да намери действащия, а не отменения СК.

По материалноправните въпроси съдът следва да даде отговор, като съобрази съществуващата задължителна съдебна практика. Касае се за Постановление на Пленума на Върховния съд № 5 от 1972 г., което, макар да е издадено при действието на СК от 1968 г. /отм./, запазва значението си и при действието на СК от 1985 г. /отм./ и при действащия СК, тъй като принципно в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари