Решение №132/27.05.2020 по дело №2367/2018

Спорът е допуснат до касация с Определение № 346 от 01.07.2019 г. по т. д. № 2367/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
При безспорно установено по делото заемно правоотношение и фактически предоставен финансов ресурс с дати, предхождащи тази на сключването на процесната спогодба с нотариална заверка на подписите и издадена въз основа на нея заповед за изпълнение, следва ли в исковото производство, образувано по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, да се приеме, че уговорката за плащане в съдържанието на същата спогодба е в противоречие с нормата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД, тогава, когато същата е сторена въз основа на допълнителни споразумения, съставени и подписани от страните в период, когато кредиторът по спогодбата е бил едновременно и законен представител на длъжника, не само едноличен собственик на неговия капитал, но и законен представител на принципала на ответното дружество, което е възразило в срока по чл. 414 ГПК, че не дължи изпълнение на вземането по издадената срещу него заповед за изпълнение?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите