Определение №131/23.04.2021 по дело №243/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 131

  гр.София,

  23.04.2021г.

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 243 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248, ал.1 ГПК.

  Производството е образувано с молба вх. № 10204/28.11.2019 г. срещу Определение от 18.11.2019 г. по гр.д. № 3098/2019 г. на III – г.о. на ВКС, с което е оставена без разглеждане молба на И. Д. Т. за отмяна на влязлото в сила на 18.07.2009 г. по гр.д. № 857/2008 г. на РС – Пловдив.

  С определение № 39/27.01.2020 г. настоящият състав на IV – г.о. на ВКС е постановил определение, с което потвърдил обжалваното определение от 18.11.2019 г. по гр.д. № 3098/2019 г. на III – г.о. на ВКС.

  С молба вх.№ 1044/30.01.2020 г. А. А. А. и М. А. М., чрез адв. Е. Н. от АК – Пловдив, молят да бъде изменено определението от 27.01.2020 г. в частта му за разноските.

  В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК насрещната страна – И. Д. Т. е представил писмен отговор, в който излага съображения за неоснователност на молбата по чл. 248 ГПК.

  Върховният касационен съд, тричленен състав на четвърто гражданско отделение, като прецени данните по делото, намира следното:

  С определението си от 27.01.2020 г. настоящия състав на IV – г.о. на Върховният касационен съд е оставил без уважение молба с вх. № 10204/28.11.2019 г. на И. Д. срещу определение от 18.11.2019 г. по гр.д. № 3098/2019 г. на III – г.о. на ВКС. В отговора на частната жалба ответниците са обективирали искане за присъждане на разноски пред настоящата инстанция, а с писмения отговор е представен и договор за правна защита и съдействие от 13.01.2020 г.

  След преценка на обстоятелствата по делото, настоящия състав на ВКС намира, че молбата е основателна. Молбата за допълване на определението в частта за разноските е постъпила в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК (пощенско клеймо от 31.01.2020 г.) и същата се явява процесуално допустима. Правото на разноски по делото е имуществено право на страната, която е постигнала позитивен правен резултат в рамките на спора по същество, респ. при обжалване пред съответната съдебна инстанция, тъй като съгласно чл. 81 ГПК разноски се дължат за всяка една от съдебните инстанции.

  На основание чл. 78, ал. 4 ГПК ответникът има право на направените по делото разноски и в случаите, когато делото е прекратено. Разноските следва да бъдат присъдени само, когато се установи твърдението за реалното им извършване. Съобразно задължителните разяснения обективирани в т. 1 от Тълкувателно решение по тълк.д. № 6/2012 г., ОСГТК, ВКС, вписването за направеното плащане в договора за правна помощ има характер на разписка и е достатъчно за доказване на извършените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на вписаната сума. В настоящия случай заплащането на сумата 500 лв. за адвокатско възнаграждение, е установено с цитирания по-горе договор за правна защита и съдействие, в който е отразен начин на плащане – в брой, поради което съдебните разноски в настоящото производство следва да бъдат присъдени.

  Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV г. о.,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСЪЖДА И. Д. Т. да заплати на А. А. А. и М. А. М. общо сумата в размер на 500 (петстотин) лева разноски за настоящото производство.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари