Определение №13/18.01.2021 по дело №2014/2020

Спорът е разрешен с Решение №58/18.06.2021 по дело №2014/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка правилността на извода на въззивния съд, че разпоредбата на чл. 92 ЗС няма еднократно действие, а действа непрекъснато по отношение на собственика на земята и има правно действие и при осъществяването на всяко отделно придобивно основание относно земята.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 2014/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение № 101/12.02.2020 г. по в. гр. д. № 770/2019 г. Великотърновският окръжен съд, след като отменил решение № 926/28.06.2019 г. по гр. д. № 955/2019 г. на Великотърновския районен съд, признал за установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК по отношение на Общината гр. Велико Търново, че И. М. Г. е собственик на 7 броя сгради, намиращи се в ПИ с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място] с площ от 6 566 кв. м. в местността «К. 2», с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - пасище.

Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ответника по иска с оплаквания, че същото е неправилно - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по касация - ищец по делото, е подал писмен отговор, с който оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и е насочена срещу въззивно решение, което не е изключено от обхвата на касационния контрол съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, поради което е допустима.

Мотиви

При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

Предмет на предявения положителен установителен иск са сгради, построени в поземлен имот № .... по плана за земеразделяне на землище [населено място], съставляващ пасище, мера, с площ от 6.568 дка, а по кадастралната карта - ПИ с идентификатор .... Имотът е закупен от ищеца с н. а. № .... г., праводателите по който са се легитимирали за собственици с решение № 331Ж/25.02.1999 г. на Общинската служба „Земеделие“ [населено място], скица и удостоверения за наследници.

Ищецът твърди в исковата молба, че, като собственик на земята, е собственик и на сградите на основание чл. 92 ЗС, както и, че от 30.12.2011 г. владее непрекъснато, явно и необезпокоявано както поземления имот, така и сградите, намиращи се върху него, а от м. февруари 1999 г. до сключването на договора за продажба на 30.12.2011 г. такова владение върху поземления имот и върху всички намиращи се върху него сгради са осъществявали неговите праводатели. В съдебното заседание на първоинстанционния съд, проведено на 27.05.2019 г., ищецът е уточнил, че сградите били придобити от праводателите му на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност, започнала да тече през м. февруари 1999 г., когато им е възстановено правото на собственост върху имота, и изтекла през м. февруари 2014 г., при наличие на правно основание за това- решението за възстановяване на собствеността от 1999 г., така че към момента на сключване на договора те, като собственици на сградите, са ги продали на купувача.

Въззивният съд приел, че, ако не е установено друго, разпоредбата на чл. 92 ЗС разглежда земята /поземления имот/ и постройките върху нея като една вещ - един обект на правото на собственост, защото постройките не са обособени физически от земята. Постройката може да се обособи като отделна вещ от земята и върху нея да съществува право на собственост отделно и различно от правото на собственост върху земята само чрез правни средства - като бъде „установено друго“ чрез

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари