*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №483/05.11.2020 по дело №1527/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е правопораждащото право на собственост основание за прилежащ на сгради терен, само ако сградите са изградени без строителни книжа, респ. само ако сградите не са изградени въз основа на учредено право на строеж?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 1527 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

История на спора

С Определение № 483 от 05.11.2020 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивно Решение № 101 от 15.11.2019 г., постановено по в.гр.д.№ 316/2019 г. по описа на Апелативен съд – Бургас, г.о.

С обжалваното решение е отменено Решение № 179 от 15.05.2019 г., постановено по гр.д.№ 337/2018 г. по описа на Окръжен съд - Бургас, І г.о., като вместо това е отхвърлен предявеният от кооперация „Централен кооперативен съюз” иск да се признае за установено по отношение на Т. Й. Н., Д. Й. Н., И. Й. Н. и Т. Й. Н., при участието на В. З. Д. и В. Н. Д. (в качеството на трети лица – помагачи на ответниците по иска), че ищецът е собственик на поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], Област Бургас, с адрес на имота: [населено място], п.к. *, ул. „*”, с площ от 2 022 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: средно застрояване, при съседи: имоти с идентификатори №№ ***, *** и ***, представляващ имот № *, с номер по предходен план – имот пл.№ *.

Касаторът „Централен кооперативен съюз”, представляван от Председателя П. И. С., чрез адвокат С. А. от САК, поддържа, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и е необосновано. Актът почива на неправилно стеснително тълкуване на чл. 2, ал. 3 ЗОС /отм./, тъй като действителната воля на законодателя е, в процеса на възстановяване на кооперативната собственост, да признае право на собственост на организациите, вложили собствени средства и изградили постройки до 13.07.1991 г., ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №483/05.11.2020 по дело №1527/2020 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали право на собственост по чл. 2, ал. 3 ЗОС възниква освен за кооперацията – строител на сградата, но още и за неин частен правоприемник; с решения на общите събрания на две кооперации и приемо-предавателен протокол, транслира ли се вещно право на собственост, съответно права, даващи материално-правна легитимация на правоприемника…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато кооперацията е изградила сграда със собствени средства до 13 юли 1991 г., която не е била иззета или одържавена, необходимо ли е било кооперацията да иска по реда на §1 от ДР към ЗК от 1999 г. връщане като кооперативно имущество на терена, прилежащ към сградата? Когато за прилежащия…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС в случаите,когато сградите и постройките са с временен статут?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За предпоставките за признаване на правото на собственост на сдружения с нестопанска цел върху застроени от тях преди 13.07.1991 г. имоти.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно порочните решения на общото събрание на търговското дружеството.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правосубектността на кооперациите,чието имущество е било иззето и одържавено по реда на ПМС №218 от 1951г.,т.е. за правните последици от извършеното с този нормативен акт одържавяване и за възможността такава кооперация /популярна банка/ да възстанови дейността си по смисъла на §27 ПЗР ЗИДЗК/ДВ.бр.41/22.05.2007г./; по въпроса за приложимостта на административния…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари